Namen in cilji

Revija za zdravstvene vede - Journal of Health Sciences (JHS) izhaja redno, brez prekinitve, od leta 2014 in jo izdaja Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede. Namenjena je poklicnim skupinam v zdravstvu, ki delujejo na področju izobraževanja, raziskovanja, klinične prakse, menedžmenta, vodenja, zdravstvene vzgoje ter drugih področij.

Revija ima mednarodni uredniški odbor in širok nabor recenzentov, ki so strokovnjaki za različna zdravstvena področja. Ima vzpostavljene standarde publiciranja in je prosto dostopna tudi v e-obliki. Članki so recenzirani z dvema zunanjima anonimnima recenzijama. Revija objavlja članke v slovenskem in angleškem jeziku in izhaja dvakrat letno.

Cilj revije je objavljanje kakovostnih izvirnih in preglednih znanstvenih člankov, ki prispevajo k razvoju znanstvenih disciplin na področju zdravstva, ustvarjanju novega znanja, poglabljanju obstoječega znanja ter integraciji posameznih disciplin, ki prispevajo k holistični in k pacientu usmerjeni obravnavi.

Revija za zdravstvene vede je uvrščena na seznam revij ARIS, ki niso vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, se pa upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij (BIBLIO-B). Vključena je tudi v bibliografske zbirke Biomedicina Slovenica, dLib.si (Digitalna knjižnica Slovenije), COBIB.si (Vzajemna bibliografsko-kataložna zbirka podatkov), Crossref in Sherpa RoMEo.

Informacije o izdajatelju:
Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede
Na Loko 2
8000 Novo mesto, Slovenija