O reviji

Revija za zdravstvene vede (Journal of Health Sciences) je namenjena vsem poklicnim skupinam v zdravstvu, visokošolskim učiteljem in strokovnim sodelavcem, ki izobražujejo za zdravstvene poklice, mentorjem v praksi, raziskovalcem zdravstvenih ved, menedžerjem, ki vodijo različne organizacijske sisteme v zdravstvu in vsem, ki jih področje zdravstvenih ved zanima.

Revija obravnava interdisciplinarne vsebine z naslednjih področij: zdravstvene vede, zdravstvena vzgoja, informatika, komunikacija, kakovost, etika, organizacija in vodenje v zdravstvu, raziskovalno delo v zdravstveni negi in drugih zdravstvenih vedah, zdravstvena in socialna zakonodaja, pacientove pravice, novosti v medicini in zdravstvu, nove metode, tehnike in pristopi pri obravnavi pacientov, njihovo uvajanje v prakso in izkušnje pri njihovi uporabi.

Glavni uredniški cilj je zagotoviti kakovostne znanstvene, strokovne in druge članke s področja zdravstva, ki so zanimivi za teoretike in praktike.

Revija izhaja dvakrat letno. Vabimo Vas, da nam posredujete svoje prispevke na urednistvo@jhs.si

Revija za zdravstvene vede je uvrščena na seznam revij ARRS, ki niso vključene v mednarodne bibliografske baze podatkov, se pa upoštevajo pri kategorizaciji znanstvenih publikacij.