Uredništvo

Kriteriji izbora članov uredniškega odbora

Revija za zdravstvene vede izbira člane uredniškega odbora na osnovi:

 • aktivnega vključevanja v raziskovanje znanstvenih disciplin na področju zdravstva,
 • strokovne prepoznavnosti v svoji državi,
 • sodelovanja na mednarodnih in nacionalnih znanstvenih konferencah,
 • aktivnega sodelovanja s Fakulteto za zdravstvene vede Univerze v Novem mestu na pedagoškem, strokovnem in raziskovalnem področju.

Glavna in odgovorna urednica

dr. Bojana Filej, Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede, Novo mesto, Slovenija. 
https://orcid.org/0000-0001-7194-7259 

Uredniški odbor

 1. Dr. Vesna Čuk, Fakulteta za zdravstvo Angele Boškin, Slovenija
 2. Dr. Karmen Erjavec, Univerza v Novem mestu, Fakulteta za zdravstvene vede, Slovenija.
  https://orcid.org/0000-0003-4971-0292
 3. Dr. Vislava Globevnik Velikonja, Univerza v Mariboru, Filozofska fakulteta, Slovenija.
  https://orcid.org/0000-0003-0858-9553
 4. Dr. Božena Gorzkowicz, Faculty of Health Sciences, Pomerranian Medical University in Szczecin, Poljska. 
  https://orcid.org/0000-0002-2659-1756
 5. Dr. Helena Kristina Halbwachs, SeneCura, Avstrija.
  https://orcid.org/0000-0001-6364-2252
 6. Dr. Vojko Kavčič, Institute of Gerontology at Wayne State University in Detroit, ZDA. 
  https://orcid.org/0000-0002-3874-3892 
 7. Dr. Goran Kozina, University of North - University Center Varazdin, Hrvaška. 
 8. Dr. Nevenka Kregar Velikonja, Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede, Novo mesto, Slovenija. 
  https://orcid.org/0000-0002-0479-3779
 9. Dr. Camilla Laaksonen, Turku University of Applied Sciences, Finska. 
  https://orcid.org/0000-0003-1341-3384
 10. Dr. Ljiljana Leskovic, Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede, Slovenija.
  https://orcid.org/0000-0002-9124-4291
 11. Dr. Blaž Mlačak, Zdravstveni dom Metlika, Slovenija. 
 12. Dr. Paola Obbia, University of Turin, Turin, Italija. 
  https://orcid.org/0000-0002-4838-2058
 13. Dr. Piret Paal, Paracelsus Medical University Salzburg, Avstrija.
  https://orcid.org/0000-0002-1341-3248
 14. Dr. Gordana Panova, Goce Delchev University of Stip, Republika Severna Makedonija.
  https://orcid.org/0009-0008-9538-7338 
 15. Dr. Olga Riklikiene, Lithuanian University of Health Sciences, Kaunas, Litva.  
  https://orcid.org/0000-0001-5143-4288
 16. Dr. Jasmina Starc, Univerza v Novem mestu Fakulteta za poslovne in upravne vede, Novo mesto, Slovenija. 
  https://orcid.org/0000-0002-3785-8137
 17. Dr. Kadri Suija, Faculty of Medicine, University of Tartu, Estonia.
  https://orcid.org/0000-0003-3364-7372
 18. Dr. Milica Vasiljević Blagojević, Academy of Vocational Studies Belgrade, Department of the Higher School of Health, Srbija.
  https://orcid.org/0000-0003-4379-8318
 19. Dr. Vedrana Vejzović, Malmo University, Švedska. 
  https://orcid.org/0000-0003-0690-3940
 20. Dr. Maria Flores Vizcaya - Moreno, University of Alicante, Španija. 
  https://orcid.org/0000-0002-8826-9877
 21. Dr. Monika Zadnikar, Fakulteta za Zdravstvo Angele Boškin, Slovenija.
  https://orcid.org/0000-0002-2006-5798
 22. Dr. Boštjan Žvanut, Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju, Slovenija.
  https://orcid.org/0000-0002-5374-1609

Lektor za slovenščino: Marjeta Kmetič

Lektor za angleščino: Ensitra, Brigita Vogrinec Škraba, s. p.

Tehnična urednica: Brigita Jugovič

Skrbnik spletne izdaje: Anita Rovan