Varnostna kultura z vidika medicinskih sester

Avtorji

  • Ivana Herak Sveučilište Sever - Sveučilišni center Varaždin
  • Bojana Filej Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede

DOI:

https://doi.org/10.55707/jhs.v9i1.121

Ključne besede:

kultura, sigurnost, medicinska sestra, edukacija, pacijent

Povzetek

Varnostna kultura je produkt individualnih in kolektivnih vrednot ter vedenjskih vzorcev, ki določajo vključenost in upravljanje zaposlenih. Cilj raziskave je bil ugotoviti, kako medicinske sestre razumejo varnostno kulturo in raziskati, kakšno raven varnostne kulture zaznavajo. Raziskava je bila izvedena s pomočjo kvalitativne metode raziskovanja in metode analiziranja pogojev. Podatke smo pridobili z intervjuvanjem treh diplomiranih medicinskih sester, ki imajo vsaj eno leto izkušenj z negovanjem bolnikov na bolnišničnem oddelku. Ugotovili smo, da je varnostna kultura okolje, ki vpliva na varnost bolnikov, odvisna pa je od značajskih lastnosti zdravstvenih delavcev in od vodstva same ustanove. Izkazalo se je, da poleg pomanjkljive izobrazbe tudi delovno okolje, čustveno stanje, delo v izmenah in utrujenost, pomanjkanje nadzora nad kompleksnimi in negotovimi delovnimi pogoji ter delovna obremenjenost medicinskih sester vplivajo na varnost bolnikov. Vsaka zdravstvena ustanova bi morala razviti in izboljšati raven varnostne kulture. Za doseganje tega cilja so potrebne določene spremembe, npr. izobraževanje, osredotočeno na varnostno kulturo, osebna rast vsakega
zdravstvenega delavca, sprejemanje odgovornosti in proaktivno vedenje znotraj tima. Pomembna je tudi raba modernih stilov vodenja, upravljanje sprememb in participativno odločanje.

Literatura

Aiken, L. H., Cimiotti, J. P., Sloane, D. M. idr. (2012). The effects of nurse staffing and nurse education on patient deaths in hospitals with different nurse work environments. Medical Care, 49(12), 1047–1053. https://doi.org/10.1097/MLR.0b013e3182330b6e

Brborovic, H., Sklebar, I., Brborovic, O. idr. (2014). Development of a Croatian version of the US Hospital Survey on Patient Safety Culture questionnaire: dimensionality and psychometric properties. Postgraduate Medical Journal, 90(1061), 125‒132. https://doi.org/10.1136/postgradmedj-2013-131814

Clarke, J. R., Lerner, J. C. i Marella, W. (2007). The Role for Leaders of Health Care Organizations in Patient Safety. American Journal of Medical Quality, 22(5), 311‒318. https://doi.org/10.1177/1062860607304743

Cooper, E. (2013) From the school of nursing quality and safety officer: nursing students‘ use of safety reporting tools and their perception of safety issues in clinical settings. Journal of Professional Nursing, 29(2), 109‒116. https://doi.org/10.1016/j.profnurs.2012.12.005

Cuadros, K. C., Padilha, K. G., Toffoletto, M. C. idr. (2017). Patient Safety Incidents and Nursing Workload, Rev. Latino-American. Enfermagem, 25, e2841. https://doi.org/10.1590/1518-8345.1280.2841

Ezzeddine, S. H. (2017) Patient Safety: Nursing Education to Practice. Journal of Perioperative & Critical Intensive Care Nursing, 3(2), 2‒5. https://doi.org/10.4172/2471-9870.10000139

Forte, E. C. N., Pires, D. E. P., Martins, M. M. F. P. S. idr. (2018). Nursing errors in the media: patient safety in the window. Revista Brasileira de Enfermagem, 72, 189‒196. https://doi.org/10.1590/0034-7167-2018-0113

Francis, R. (2013). Report of the Mid Staffordshire NHS Foundation Trust Public Inquiry. London: The Stationery Office.

Goldie, S. M. (1988). I Have Done My Duty Florence Nightingale in the Crimean War 1854‒1856, JAMA, 260(15), 2303‒2304. https://doi.org/10.1001/jama.1988.03410150151052

Great Britain i Great Britain (1993). ACSNI Human Factors Study Group: Third report. London: H.M.S.O.

Jiang, H. J., Lockee, C., Bass, K. idr. (2009). Board Oversight of Quality: Any Differences in Process of Care and Mortality? Journal of Healthcare Management 54(1), 15–30. https://doi.org/10.1097/00115514-200901000-00005

Kable, A., Kelly, B. i Adams, J. (2018). Effects of adverse events in health care on acute care nurses in an Australian context: A qualitative study. Nursing & Health Sciences, 20(2), 238‒246. https://doi.org/10.1111/nhs.12409

Kalauz, S. (2019). Organizacija i upravljanje u području zdravstvene njege. Zagreb: Medicinska naklada.

Kalisch, B. J. i Lee, K. H. (2012). Missed nursing care: Magnet versus non-Magnet hospitals. Nursing Outlook, 60(5), e32–e39. https://doi.org/10.1016/j.outlook.2012.04.006

Kalisch, B.J. i Xie, B. (2014). Errors of Omission: Missed Nursing Care. Western Journal of Nursing Research, 36(7), 875‒890. https://doi.org/10.1177/0193945914531859

Marchon, S. G. i Mendes Junior, W. V. (2014). Patient safety in primary health care: a systematic review. Cadernos de Saúde Pública, 30(9), 1815–1835. https://doi.org/10.1590/0102-311X00114113

Millar, R., Mannion, R., Freeman, T. idr. (2013). Hospital Board Oversight of Quality and Patient Safety: A Narrative Review and Synthesis of Recent Empirical Research. Milbank Quarterly, 91(4), 738–770. https://doi.org/10.1111/1468-0009.12032

Mitchell, P. H. (2008). Defining Patient Safety and Quality Care. V: Hughes, R. G. (ur.). Patient Safety and Quality: An Evidence-Based Handbook for Nurses (str. 1‒4). Rockville: Agency for Healthcare Research and Quality

Nieva, V. F. i Sorra, J.(2003). Safety culture assessment: a tool for improving patient safety in healthcare organizations. Qual Saf Health Care, 12(2), 17‒23. https://doi.org/10.1136/qhc.12.suppl_2.ii17

Noviyanti, L. W., Handiyani, H. i Gayatri, D. (2018). Improving the implementation of patient safety by nursing students using nursing instructors trained in the use of quality circles. BMC Nursing, 17(2), 53. https://doi.org/10.1186/s12912-018-0318-7

Paušek, K. i Paušek, D. i Sindik, J. (2017). Sigurnost pacijenta i važnost razvijanja kulture pacijenta. Hrvatski časopis za javno zdravstvo, 13(49), 111‒114.

Prybil, L. D., Bardach, D. R. i Fardo, D. W. (2013). Board Oversight of Patient Care Quality in Large Nonprofit Health Systems. American Journal of Medical Quality, 29(1), 39‒43. https://doi.org/10.1177/1062860613485407

Rall, M., Van Gessel, E. i Staender, S. (2011). Education, teaching and training in patient safety. Best Practice & Research: Clinical Anaesthesiology, 25(2), 251–262. https://doi.org/10.1016/j.bpa.2011.02.013

Sfantou, D., Laliotis, A., Patelarou, A. idr. (2017). Importance of Leadership Style towards Quality of Care Measures in Healthcare Settings: A Systematic Review. Healthcare, 5, 73. https://doi.org/10.3390/healthcare5040073

Stimpfel, A. W., Djukic, M., Brewer, C. S. idr. (2019). Common predictors of nurse-reported quality of care and patient safety. Health Care Management Review, 44(1), 57–66. https://doi.org/10.1097/HMR.0000000000000155

Tepšić, M., Šimić, J., Čotić, K. idr. (2019).Važnost istraživanja i prakse utemeljene na dokazima za sigurnost bolesnika i kvalitetu zdravstvene njege. Zdravstveni glasnik, 5(2), 95‒101.

World Health Organization (2021). Patient Safety. Dostopno na: https://www.who.int/patientsafety/en/ (pridobljeno 11. 11. 2021).

World Health Organization. (2004). World Alliance for Patient Safety : forward programme 2005. World Health Organization. Dostopno na: https://apps.who.int/iris/handle/10665/43072

Prenosi

Objavljeno

2022-06-16

Kako citirati

Herak, I., & Filej, B. (2022). Varnostna kultura z vidika medicinskih sester. Revija Za Zdravstvene Vede, 9(1), 17–29. https://doi.org/10.55707/jhs.v9i1.121

Številka

Rubrike

Prispevki

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 > >>