Usposabljanje študentov zdravstvenih ved za izvajanje motivacijskega intervjuja

Avtorji

  • Jana Hočevar Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta
  • Doroteja Okorn Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta
  • Andreja Kvas Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta https://orcid.org/0000-0001-6838-4897

DOI:

https://doi.org/10.55707/jhs.v10i2.146

Ključne besede:

izobraževanje, svetovalni pristop, komunikacijske veščine, zdravstvo

Povzetek

Motivacijski intervju je svetovalni pristop za spodbujanje lastne motivacije za spremembo življenjskega sloga predvsem pri tistih posameznikih, ki so na spremembe manj pripravljeni. Ker je v zdravstvu priporočljiva uporaba motivacijskega intervjuja, je potrebno študentom zdravstvenih ved zagotoviti ustrezno usposabljanje za njegovo izvedbo. Namen pregleda literature je bil ugotoviti učinke usposabljanja študentov zdravstvenih ved za izvajanje motivacijskega intervjuja. V končni pregled smo
vključili 10 raziskav, opravljenih na študentih različnih zdravstvenih ved, v katerih so raziskovali učinke usposabljanja za motivacijski intervju. Ugotovili smo, da kratka usposabljanja za izvedbo motivacijskega intervjuja za študente zdravstvenih ved vplivajo na izboljšanje teoretičnega znanja, osnovnih spretnosti in samozavesti za izvedbo motivacijskega intervjuja. Tovrstna usposabljanja so med študenti dobro sprejeta in zanje relevantna, učinke pa bi bilo potrebno preveriti tudi na populaciji zdravstvenih delavcev, ki že delajo v klinični praksi. Za lažjo primerljivost in posplošljivost rezultatov raziskav je potrebna uskladitev oziroma standardizacija ocenjevalnih protokolov. 

Literatura

Anderluh, M. (2015). Motivacijski intervju. Slovenska pediatrija, 22, 38–43. Dostopno na: http://www.slovenskapediatrija.si/clanek?revija=2&clanek=23

Boben - Bardutzky, D. in Poštuvan, V. (2020). Osnove motivacijskega intervjuja. V: Poštuvan, V. (ur.). Znanja, spretnosti in kompetence na področju duševnega zdravja (str. 91–100). Koper: Založba Univerze na Primorskem. http://dx.doi.org/10.26493/978-961-6963-17-6.91-100

Bray, K. K., Bennett, K. in Catley, D. (2021). Fidelity of motivational interviewing training for dental hygiene students. Journal of Dental Education, 85(3), 287–292. https://doi.org/10.1002/jdd.12448

Brosan, L., Reynolds, S. in Moore, R. (2008). Self-evaluation of cognitive therapy performance: Do therapists know how competent they are? Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 36(5), 581–587. https://doi.org/10.1017/S1352465808004438

Chéret, A., Durier, C., Noel, N. idr. (2018). Motivational interviewing training for medical students: A pilot pre-post feasibility study. Patient Education and Counseling, 101(11), 1934–1941. https://doi.org/10.1016/j.pec.2018.06.011

Daeppen, J. B., Fortini, C., Bertholet, N. idr. (2012). Training medical students to conduct motivational interviewing: a randomized controlled trial. Patient Education and Counseling, 87(3), 313–318. https://doi.org/10.1016/j.pec.2011.12.005

Ekong, G., Kavookjian, J. in Hutchison, A. (2017). Predisposition for empathy, intercultural sensitivity, and intentions for using motivational interviewing in first year pharmacy students. American Journal of Pharmaceutical Education, 81(8), 5989. https://doi.org/10.5688/ajpe5989

Fortune, J., Breckon, J., Norris, M. idr. (2019). Motivational interviewing training for physiotherapy and occupational therapy students: Effect on confidence, knowledge and skills. Patient Education and Counseling, 102(4), 694–700. https://doi.org/10.1016/j.pec.2018.11.014

Gecht - Silver, M., Lee, D., Ehrlich - Jones, L. S. idr. (2016). Evaluation of a motivational interviewing training for third-year medical students. Family Medicine, 48(2), 132–135.

Han, Y. S. in Cho, Y. S. (2018). Motivational Interviewing Training Using Role Play in Dental Hygiene Students. Journal of Dental Hygiene Science, 18(1), 50–59. https://doi.org/10.1017/S1352465808004438

Jacobs, N. N., Calvo, L., Dieringer, A. idr. (2021). Motivational interviewing training: a casebased curriculum for preclinical medical students. MedEdPORTAL: the Journal of Teaching and Learning Resources, 17(11104). https://doi.org/10.15766/mep_2374-8265.11104

Keifenheim, K. E., Velten - Schurian, K., Fahse, B. idr. (2019). A change would do you good: Training medical students in Motivational Interviewing using a blended-learning approach - A pilot evaluation. Patient Education and Counseling, 102(4), 663–669. https://doi.org/10.1016/j.pec.2018.10.027

Miller, W. R. in Moyers, T. B. (2008). Eight Stages in Learning Motivational Interviewing. Journal of Teaching in the Addictions, 5(1), 3–17. https://doi.org/10.1300/J188v05n01_02

Miller, W. R. in Rollnick, S. (2013). Motivational Interviewing: Helping People Change. 3rd edition. New York: The Guilford Press.

Miller, W. R., Yahne, C. E., Moyers, T. B. idr. (2004). A randomized trial of methods to help clinicians learn motivational interviewing. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 72(6), 1050–1062. https://doi.org/10.1037/0022-006X.72.6.1050

Moher, D., Liberati, A., Tetzlaff, J. idr. (2009). Preferred reporting items for systematic reviews and meta-analyses: The PRISMA statement. PLoS Medicine, 6(7), e1000097. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1000097

Opheim, A., Andreasson, S., Eklund, A. B. idr. (2009). The effects of training medical students in motivational interviewing. Health Education Journal, 68(3), 170–178. https://doi.org/10.1177/0017896909339454

Plass, A. M., Covic, A., Lohrberg, L. idr. (2021). Effectiveness of a minimal virtual motivational interviewing training for first years medical students: differentiating between pre-test and then-test. Patient Education and Counseling, 105(6), 1457–1462. https://doi.org/10.1016/j.pec.2021.09.020

Podlogar, E. (2020). Motivacijski intervju. V: Boštjančič, E. (ur.). Kako spodbujati zaposlene: psihološki pristopi od A do Ž (str. 221–238). Ljubljana: Filozofska fakulteta.

Rollnick, S., Miller, W. R. in Butler, C. C. (2008a). Motivational interviewing in health care: Helping people change behavior. The Guildford Press. https://doi.org/10.1080/15412550802093108

Rollnick, S., Miller, W. R., Butler, C. C. idr. (2008b). Motivational interviewing in health care: helping patients change behavior. COPD: Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, 5(3), 203. https://doi.org/10.1080/15412550802093108

Rosengren, D. B. (2009). Building motivational interviewing skills: A practitioner workbook. New York: The Guilford Press.

Wain, R. M., Kutner, B. A., Smith, J. L. idr. (2015). Self-report after randomly assigned supervision does not predict ability to practice motivational interviewing. Journal of Substance Abuse Treatment, 57(96–101). https://doi.org/10.1016/j.jsat.2015.04.00

Prenosi

Objavljeno

2023-12-15

Kako citirati

Hočevar, J., Okorn, D., & Kvas, A. (2023). Usposabljanje študentov zdravstvenih ved za izvajanje motivacijskega intervjuja. Revija Za Zdravstvene Vede, 10(2), 94–108. https://doi.org/10.55707/jhs.v10i2.146

Številka

Rubrike

Prispevki