Bolnišnične obravnave zaradi bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva v Sloveniji v obdobju 2016–2022

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.55707/jhs.v10i2.149

Ključne besede:

bolnišnične obravnave, bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva, covid-19, Slovenija

Povzetek

Zaradi svoje pogostosti predstavlja velika skupina 150 bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva v Sloveniji javnozdravstveni problem. Tovrstna obolenja namreč omejujejo mobilnost in spretnost, kar vodi do odsotnosti od dela, zgodnje upokojitve, nižje ravni dobrega počutja in zmanjšane sposobnosti sodelovanja v družbi. Pandemija covid-19 je negativno vplivala na stanje bolnikov s tovrstnimi boleznimi. S pričujočo retrospektivno-opazovalno raziskavo smo analizirali vse bolnišnične obravnave zaradi bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva v Sloveniji v obdobju med letoma 2016 in 2022. Rezultati raziskave so pokazali, da je bila med leti 2016 in 2019 povprečna letna stopnja bolnišničnih obravnav 10,8 na 1.000 prebivalcev, v letih 2020 in 2021 pa je opazen močan upad. V letu 2020 je bila stopnja 8,3, v letu 2021 pa 7,9 na 1000 prebivalcev. Artroza kolka in artroza kolena sta bila najpogostejša vzroka za bolnišnične obravnave zaradi bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva v opazovanem obdobju. Upad števila bolnišničnih obravnav je
zelo verjetno posledica različnih omejevalnih ukrepov, povezanih s pandemijo covid-19.

Literatura

Ahmed, S., Akter, R., Jahirul Islam, H. idr. (2021). Impact of lockdown on musculoskeletal health due to COVID-19 outbreak in Bangladesh: A cross sectional survey study. Heliyon, e07335, 1–6. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e07335

Birkmeyer, J. D., Barnato, A., Birkmeyer, N. idr. (2020). The impact of the COVID-19 pandemic on hospital admissions in the United States. Health Aff, 39(11), 2010–2017. Dostopno na: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7769002/pdf/nihms-1655203.pdf (pridobljeno 4. 6. 2023). https://doi.org/10.1377/hlthaff.2020.00980

Briggs, A. M., Cross, M. J., Hoy, D. G. idr. (2016). Musculoskeletal health conditions represent a global threat to healthy aging: a report for the 2015 world health organisation world report on ageing and health. Gerontologist, 56, 26994264. doi: http://dx.doi.org/10.1093/geront/gnw002

Cieza, A., Causey, K., Kamenov, K. idr. (2021). Global estimates of the need for rehabilitation based on the Global Burden of Disease study 2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. The Lancet, 396, 10267. https://doi.org/10.1016/ S0140-6736(20)32340-0

Guimarães, R. A., Policena, G. M., da Silva Cintra de Paula, H. idr. (2022). Analysis of the impact of coronavirus disease 19 on hospitalization rates for chronic non-communicable diseases in Brazil. PLOS ONE. 17(3), e0265458. Dostopno na: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0265458 (pridobljeno 21. 4. 2023).

Harlander, M., Tomažič, J., Turel, M. idr. (2020). Covid-19: ubijalec s »tiho hipoksemijo«. Zdrav Vestn, 89(11–12), 640–647. https://doi.org/10.6016/ZdravVestn.3100

Hasan, L. K., Deadwiler, B., Haratian, A. idr. (2021). Effects of COVID-19 on the Musculoskeletal System: Clinitian’s Guide. Orthop Res Rev, 13, 141–150. https://doi: 10.2147/ORR.S321884

Inštitut za varovanje zdravja-IVZ. (2005). Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene-MKB -10.

Leite, J. S., Feter, N., Caputo, E. L. idr. (2021). Managing noncommunicable diseases during the COVID-19 pandemic in Brazil: findings from the PAMPA cohort. Ciênc Saúde Coletiva, 26, 987–1000. Dostopno na: http://www.scielo.br/j/csc/a/tVVTg9mJsjq8t8fYf4wLjnn/?lang=en (pridobljeno 6. 4. 2023). https://doi.org/10.1590/1413-81232021263.39232020

Lewis, R., Gómez Álvarez C. in Rayman, M. (2019). Strategies for optimising musculoskeletal health in the 21st century. BMC Musculoskeletal Disorders, 20, 1–15. https://doi.org/10.1186/s12891-019-2510-7

Nacionalni inštitut za javno zdravje-NIJZ. (2022) Spremljanje bolnišničnih obravnav. Dostopno na: https://www.nijz.si/sl/podatki/spremljanje-bolnisnicnih-obravnav (pridobljeno 31. 5. 2023).

Oulianski, M., Rosinsky, P. J., Fuhrmann, A. idr. (2022). Decrease in incidence of proximal femur fractures in the elderly population during the Covid-19 pandemic: a case-control study. BMC Musculoskelet Disord, 23(1), 61. https://doi.org/10.1186/s12891-022-05016-2

Overstreet, D. S., Strath, L. J., Jordan, M. idr. (2023). A brief overview: Sex differences in prevalent chronic musculoskeletal conditions. Int J Environ Res Public Health, 20(5), 4521. https://doi.org/10.1186/s12891-022-05016-2

Power, J. D., Perruccio, A. V., Paterson, J. M. idr. (2022). Healthcare utilization and costs for musculoskeletal disorders in ontario, Canada. J Rheumatol, 49(7), 740–747. https://doi.org/10.3899/jrheum.210938

Rennert - May, E., Leal, J., Thanh, N. X. idr. (2021). The impact of COVID-19 on hospital admissions and emergency department visits: A population-based study. PLOS ONE. Dostopno na: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0252441 (pridobljeno 20. 3. 2023). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0252441

Selke Krulichova, I., Selke, G. W., Bennie, M. idr. (2022). Comparison of drug prescribing before and during the COVID-19 pandemic: A cross-national European study. Pharmacoepidemiol Drug Saf, 31, 1046–1055. https://doi.org/10.1002/pds.5509

Tu, K., Kristiansson, R. S., Gronsbell, J. idr. (2022). Changes in primary care visits arising from the COVID-19 pandemic: an international comparative study by the International Consortium of Primary Care Big Data Researchers (INTRePID). BMJ Open, 12(5), 35534063. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2021-059130

Vlada RS. (2020). Začasno prekinjeno izvajanje nenujnih in preventivnih zdravstvenih storitev v obvladovanje epidemije se vključuje sekundarije, pripravnike in specializante. Uradni list Republike Slovenije, št. 154. Dostopno na: https://www.gov.si/novice/2020-10-24-zacasnoprekinjeno-izvajanje-nenujnih-in-preventivnih-zdravstvenih-storitev-v-obvladovanje-epidemijese-vkljucuje-sekundarije-pripravnike-in-specializante/ (pridobljeno 3. 4. 2023).

Vozel, D. in Battelino, S. (2020). Prilagoditve avdiovestibulološke in otokirurške obravnave med epidemijo covida-19. Zdrav Vestn, 89(11–12), 692–701. https://doi.org/10.6016/ZdravVestn.3119

Wijnhoven, H. A. H., de Vet, H. C. W. in Picavet, H. S. (2006). Prevalence of musculoskeletal disorders is systematically higher in women than in men. Clin J Pain, 22(8), 717–724. https://doi.org/10.1097/01.ajp.0000210912.95664.53

Williams, A., Kamper, S. J., Wiggers, J. H. idr. (2018). Musculoskeletal conditions may increase the risk of chronic disease: a systematic review and meta-analysis of cohort studies. BMC Medicine, 16, 167. https://doi.org/10.1186/s12916-018-1151-2

World Health Organization-WHO. (2005). Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene -10.

World Health Organization-WHO. (2022). Musculoskeletal conditions. Geneva: WHO (2022). Dostopno na: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/musculoskeletal-conditions (pridobljeno 12. 5. 2023).

Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva. (2000). Uradni list Republike Slovenije, št. 65. Dostopno na: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1419 (pridobljeno dne 17. 4. 2023).

Zhu, J., Ji, P., Pang, J. idr. (2020). Clinical characteristics of 3062 COVID-19 patients: A metaanalysis. J Med Virol, 92(10), 1902–1914. https://doi.org/10.1002/jmv.25884

Prenosi

Objavljeno

2023-12-15

Kako citirati

Simonović, S., Sedlak, S., & Jelenc, M. (2023). Bolnišnične obravnave zaradi bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva v Sloveniji v obdobju 2016–2022. Revija Za Zdravstvene Vede, 10(2), 32–45. https://doi.org/10.55707/jhs.v10i2.149

Številka

Rubrike

Prispevki