Stres in čustveno počutje fizioterapevtov v Republiki Hrvaški: opredelitev ključnih napovednikov sindroma izgorelosti

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.55707/jhs.v11i1.152

Ključne besede:

čustveno počutje, fizioterapevti, delovne izkušnje, zaznavanje stresa

Povzetek

Raziskava o življenju fizioterapevtov v Republiki Hrvaški preučuje demografske značilnosti, delovne izkušnje, zadovoljstvo pri delu, zaznavanje stresa in samooceno sreče. V raziskavi je sodeloval 501 udeleženec povprečne starosti 36,95 let, ki so večinoma zaposleni v javnem sektorju. Večina udeležencev je poročenih ali v partnerski zvezi (65,9 %), od tega jih 45,3 % živi s partnerjem in otroki. Organizacija dela in medosebni odnosi so ključni viri stresa. Udeleženci so na splošno zadovoljni in srečni, pri čemer je poudarjen pozitivni vidik čustvenega počutja. Zavedanje stresa na delovnem mestu napoveduje sindrom izgorelosti, na kar pomembno vplivajo spol, stopnja izobrazbe in delovno mesto (p < 0,05). Zaključki raziskave poudarjajo potrebo po ravnovesju med strokovnim razvojem in skrbjo za čustveno dobro počutje za doseganje optimalnih delovnih rezultatov. Za dolgoročno izboljšanje delovne učinkovitosti in zadovoljstva zaposlenih v fizioterapiji izpostavljajo pomembnost delovnih okolij, ki spodbujajo čustveno dobro počutje in prilagajanje delovnih pogojev potrebam zdravstvenih delavcev. 

Literatura

Algorani, E. B., & Gupta, V. (2023). Coping Mechanisms. In StatPearls. StatPearls Publishing. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK559031/

Amon, M., & Accetto, P. (2022). Vpliv vodene telesne dejavnosti pri starejših odraslih s prekomerno telesno maso. Revija za zdravstvene vede, 9(1), 56–68. https://doi.org/10.55707/jhs.v9i1.120

Bejer, A., Domka-Jopek, E., Probachta, M., Lenart-Domka, E., & Wojnar, J. (2019). Burnout syndrome in physiotherapists working in the Podkarpackie province in Poland. Work (Reading, Mass.), 64(4), 809–815. https://doi.org/10.3233/WOR-193042

Branch, E. (2022). Stress management: definition, techniques, and strategies. Iienstitu. https://www.iienstitu.com/en/blog/stress-management-definition-techniques-and-strategies

Burri, S. D., Smyrk, K. M., Melegy, M. S., Kessler, M. M., Hussein, N. I., Tuttle, B. D., & Clewley, D. J. (2022). Risk factors associated with physical therapist burnout: A systematic review. Physiotherapy, 116, 9–24. https://doi.org/10.1016/j.physio.2022.01.005

Carmona-Barrientos, I., Gala-León, F. J., Lupiani-Giménez, M., Cruz-Barrientos, A., LucenaAnton, D., & Moral-Munoz, J. A. (2020). Occupational stress and burnout among physiotherapists: A cross-sectional survey in Cadiz (Spain). Human Resources for Health, 18(1), 91. https://doi.org/10.1186/s12960-020-00537-0

Chen, B., Wang, L., Li, B., & Liu, W. (2022). Work stress, mental health, and employee performance. Frontiers in Psychology, 13, 1006580. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1006580

Chu, B., Marwaha, K., Sanvictores, T., & Ayers, D. (2023). Physiology, Stress Reaction. In StatPearls. StatPearls Publishing. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK541120/

de Oliveira, S. M., de Alcantara Sousa, L. V., Vieira Gadelha, M. do S., & do Nascimento, V. B. (2019). Prevention actions of burnout syndrome in nurses: an integrating literature review. Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health: CP & EMH, 15, 64–73. https://doi.org/10.2174/1745017901915010064

Debogović, S., & Nola, I. A. (2021). Profesionalni stres i sindrom izgaranja u djelatnika intenzivne psihijatrijske skrbi i hitne medicine. Sigurnost: časopis za sigurnost u radnoj i životnoj okolini, 63(1), 1–25. https://doi.org/10.31306/s.63.1.1

Demerouti, E., & Bakker, A. B. (2008). The oldenburg burnout inventory: a good alternative to measure burnout and engagement. In Handbook of Stress and Burnout in Health Care (pp. 65–78). Nova Science Publishers.

Edú-Valsania, S., Laguía, A., & Moriano, J. A. (2022). Burnout: A Review of Theory and Measurement. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(3), 1780. https://doi.org/10.3390/ijerph19031780

Gabriel, K. P., & Aguinis, H. (2022). How to prevent and combat employee burnout and create healthier workplaces during crises and beyond. Business Horizons, 65(2), 183–192. https://doi.org/10.1016/j.bushor.2021.02.037

Havelka Meštrović, A., & Havelka, M. (2020). Zdravstvena psihologija. Naklada Slap.

Henein, M. Y., Vancheri, S., Longo, G. in Vancheri, F. (2022). The impact of mental stress on cardiovascular health–part II. Journal of Clinical Medicine, 11(15), 4405. https://doi.org/10.3390/jcm11154405

James, K. A., Stromin, J. I., Steenkamp, N., & Combrinck, M. I. (2023). Understanding the relationships between physiological and psychosocial stress, cortisol and cognition. Frontiers in Endocrinology, 14, 1085950. https://doi.org/10.3389/fendo.2023.1085950

Khammissa, R. A. G., Nemutandani, S., Feller, G., Lemmer, J., & Feller, L. (2022). Burnout phenomenon: Neurophysiological factors, clinical features, and aspects of management. The Journal of International Medical Research, 50(9), 1–13. https://doi.org/10.1177/03000605221106428

Kim, J. H., Kim, A. R., Kim, M. G., Kim, C. H., Lee, K. H., Park, D., & Hwang, J. M. (2020). Burnout syndrome and work-related stress in physical and occupational therapists working in different types of hospitals: which group is the most vulnerable? International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(14), 5001. https://doi.org/10.3390/ijerph17145001

Koutsimani, P., Montgomery, A., & Georganta, K. (2019). The relationship between burnout, depression, and anxiety: a systematic review and meta-analysis. Frontiers in Psychology, 10, 1–19.

Kowalska, J., Chybowski, D., & Wójtowicz, D. (2021). Analysis of the sense of occupational stress and burnout syndrome among working physiotherapists–a pilot study. Medicina, 57(12), 1290. https://doi.org/10.3390/medicina57121290

Kraljević, A., Rukavina, M., & Žura, N. (2019). Stres u radu fizioterapeuta. Časopis za primijenjene zdravstvene znanosti, 5(2), 257–264. https://doi.org/10.24141/1/5/2/11

Link, K., Kupczynski, L., & Panesar-Aguilar, S. (2021). A correlational study on physical therapy and burnout. International J. Soc. Sci. & Education, 11(1), 63–78.

Milojević, M., Brumini, I., & Crnković, I. (2020). Differences in perception of stress of physiotherapists employed in various departments. Croatian Nursing Journal, 4(1), 21–31. https://doi.org/10.24141/2/4/1/2

Murphy, R. J. (2023). Depersonalization/derealization disorder and neural correlates of traumarelated pathology: a critical review. Innovations in Clinical Neuroscience, 20(1–3), 53–59.

Pollock, A., Campbell, P., Cheyne, J., Cowie, J., Davis, B., McCallum, J., McGill, K., Elders, A., Hagen, S., McClurg, D., Torrens, C., & Maxwell, M. (2020). Interventions to support the resilience and mental health of frontline health and social care professionals during and after a disease outbreak, epidemic or pandemic: A mixed methods systematic review. The Cochrane Database of Systematic Reviews, 11(11), CD013779. https://doi.org/10.1002/14651858.CD013779

Prada-Ospina, R. (2019). Social psychological factors and their relation to work-related stress as generating effect of burnout. Interdisciplinaria, 36(2), 39–53.

Puhanić, P., Erić, S., Talapko, J., & Škrlec, I. (2022). Job satisfaction and burnout in Croatian physiotherapists. Healthcare, 10(5), 905. https://doi.org/10.3390/healthcare10050905

Schultchen, D., Reichenberger, J., Mittl, T., Weh, T. R. M., Smyth, J. M., Blechert, J. in Pollatos, O. (2019). Bidirectional relationship of stress and affect with physical activity and healthy eating. British Journal of Health Psychology, 24(2), 315–333. https://doi.org/10.1111/bjhp.12355

Slišković, A., & Burić, I. (2018). Kratka skala otpornosti. V Zbirka psihologijskih skala i upitnika (pp. 7–11). Sveučilište u Zadru. https://morepress.unizd.hr/books/press/catalog/view/60/59/1012-1

Tran, C. T. H., Tran, H. T. M., Nguyen, H. T. N., Mach, D. N., Phan, H. S. P., & Mujtaba, B. G. (2020). Stress management in the modern workplace and the role of human resource professionals. Business Ethics and Leadership, 4(2), 26–40. https://doi.org/10.21272/bel.4(2).26-40.2020

Vancheri, F., Longo, G., Vancheri, E., & Henein, M. Y. (2022). Mental stress and cardiovascular health–part I. Journal of Clinical Medicine, 11(12), 3353. https://doi.org/10.3390/jcm11123353

Walton, D. M. (2020). Physiotherapists’ perspectives on the threats facing their profession in the areas of leadership, burnout, and branding: a Pan-Canadian perspective from the physio moves Canada project, part 3. Physiotherapy Canada, 72(1), 43–51. https://doi.org/10.3138/ptc-2018-0061

West, C. P., Dyrbye, L. N., & Shanafelt, T. D. (2018). Physician burnout: Contributors, consequences and solutions. Journal of Internal Medicine, 283(6), 516–529. https://doi.org/10.1111/joim.12752

Zhou, H., & Zheng, Q. (2022). Work stressors and occupational health of young employees: the moderating role of work adaptability. Frontiers in Psychology, 13. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.796710

Prenosi

Objavljeno

2024-07-05

Kako citirati

Banić, A., & Bilajac, L. (2024). Stres in čustveno počutje fizioterapevtov v Republiki Hrvaški: opredelitev ključnih napovednikov sindroma izgorelosti. Revija Za Zdravstvene Vede, 11(1), 21–38. https://doi.org/10.55707/jhs.v11i1.152

Številka

Rubrike

Prispevki