Rokomet na invalidskih vozičkih kot okupacija pri osebah s poškodbo hrbtenjače

Avtorji

  • Neža Mandelc CUDV - Center za usposabljanje, delo in varstvo Matevža Langusa Radovljica
  • Cecilija Lebar Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani

DOI:

https://doi.org/10.55707/jhs.v9i1.125

Ključne besede:

delovna terapija, invalidski šport, poškodba hrbtenjače, socialna vključenost, kakovost življenja

Povzetek

Udejstvovanje v invalidskem športu daje osebam, vezanim na invalidski voziček, priložnost za pozitivne izkušnje in izboljšanje spretnosti, potrebnih za izvajanje vsakodnevnih dejavnosti, kar prispeva k višji kakovosti njihovega življenja. Z raziskavo smo želeli proučiti igranje rokometa na invalidskih vozičkih z vidika modela človekove okupacije. Uporabljen je bil kvalitativni raziskovalni pristop. V raziskavi so sodelovale tri osebe s poškodbo hrbtenjače, ki igrajo rokomet na invalidskem vozičku. Podatke smo zbrali z delno strukturiranim intervjujem in jih analizirali s kvalitativno vsebinsko analizo. Rezultati so predstavljeni v sklopu štirih kategorij: volja, vzorci izvajanja, zmogljivost za izvajanje in vpliv okolja na okupacijsko vedenje. Raziskava je pokazala, kako pomemben je šport v življenju ljudi, ki so vezani na invalidski voziček. Vključeni so izpostavili tudi nekaj težav, ki izhajajo predvsem iz okolja. Pri vključevanju
oseb z omejitvami v invalidski šport in pri odpravljanju v raziskavi ugotovljenih težav sodelujejo tudi delovni terapevti, ki imajo potrebno znanje in instrumente za kakovostno obravnavo športnikov z omejitvami.

Literatura

Amsters, D., Schuurs, S., Pershouse, K. idr. (2016). Factors which facilitate or impede interpersonal interactions and relationships after spinal cord injury: A scoping review with suggestions for rehabilitation. Rehabilitation Research and Practice, 2016(4), 1‒13. https://doi.org/10.1155/2016/9373786

Angulo, S. M., Reales, J. M., Sandin, B. idr. (2019). Quality of life in people with spinal cord injury. Rev Psicopatol Psicol Clin, 24(1), 71‒82. https://doi.org/10.5944/rppc.23114

Barclay, L., Lentin, P., McDonald, R. idr. (2017). Understanding the factors that influence social and community participation as perceived by people with non-traumatic spinal cord injury. British Journal of Occupational Therapy, 80(10), 577‒586. https://doi.org/10.1177/0308022617713699

Clouston, T. J. (2018). Creating meaning in the use of time in occupational therapy. British Journal of Occupational Therapy, 81(39), 127‒128. https://doi.org/10.1177/0308022617733245

Costa e Silva, A. A., Borges, M., Faria, F. R. idr. (2017). Validating of the battery of skill tests for wheelchair handball athletes. Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Fisica y el Deporte, 17(65), 167‒182. https://doi.org/10.15366/rimcafd2017.65.009

Cox, D. L. (2017). The Dr Elizabeth Casson Memorial Lecture 2017: Life as an occupational being. British Journal of Occupational Therapy, 80(9), 525‒532. https://doi.org/10.1177/0308022617722331

EHF – European Handball Federation (2018). Wheelchair handball rules for European tournaments.

EHF – European Handball Federation (2020). Wheelchair Handball Classification Manual. Dostopno na: http://cms.eurohandball.com/PortalData/1/Resources/1_ehf_main/3_download_pdf/2._Wheel-chair_Handball_Basic_Classification_DRAFT.pdf (pridobljeno 4. 10. 2020).

Fidler, A., Schmidt, M. in Vauhnik, J. (2017). How people with chronic spinal cord injury deal with sport in the Republic of Slovenia. Journal of Physical Education and Sport, 17(4), 2372‒2378.

Giacobbi, P. R., Stancil, M., Hardin, B. idr. (2008). Physical activity and quality of life experienced by highly active individuals with physical disabilities. Adapted Physical Activity Quarterly, 25(3), 189‒207.

Horvat, B. (2013). Nekatere značilnosti doživljanja sebe pri osebah s shizofrenijo in pri tistih po nezgodni poškodbi hrbtenjače. Psihološka obzorja, 22(1), 122‒133. https://doi.org/10.20419/2013.22.382

Jevšnik, P. (2014). Subjektivna ocena kakovosti življenja oseb s poškodbo hrbtenjače. [Magistrsko delo]. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

Kennedy - Behr, A. in Hatchett, M. (2017). Wellbeing and engagement in occupation for people with Parkinson‘s disease. British Journal of Occupational Therapy, 80(12), 745‒751. https://doi.org/10.1177/0308022617728645

Kielhofner, G. (2008). Model of human occupation: Theory and application, 4th ed. Baltimore: Lippincott Williams & Wilkins.

Martin Ginis, K. A., Jetha, A., Mack, D. E. idr. (2010). Physical activity and subjective well-being among people with spinal cord injury: A meta-analysis. Spinal Cord, 48(1), 65‒72. https://doi.org/10.1038/sc.2009.87

Mihorko, B., Štrumbej, B., Čander, J. idr. (2014). Smernice za šport in rekreacijo invalidov. Maribor: Društvo vojnih invalidov Maribor.

Park, J., Gross, D. P., Rayani, F. idr. (2019). Model of Human Occupation as a framework for implementation of Motivational Interviewing in occupational rehabilitation. Work, 62(1), 629‒641. https://doi.org/10.3233/WOR-192895

Porenta, T. (2011). Košarka na vozičkih. [Diplomsko delo]. Ljubljana: Fakulteta za šport.

Spencer, K., Jenkins, G. G., Davis, M. M. idr. (2019). When occupational therapy and magic collide. British Journal of Occupational Therapy, 82(12), 713‒715. https://doi.org/10.1177/0308022619834254

Tommaso, A. D., Wicks, A., Scarvell, J. idr. (2019). Experiences of occupation-based practice: An Australian phenomenological study of recently graduated occupational therapists. British Journal of Occupational Therapy, 82(7), 412‒421. https://doi.org/10.1177/0308022618823656

Vissers, M., van den Berg - Emons, R., Sluis, T. idr. (2008). Barriers to and facilitators of everyday physical activity in persons with a spinal cord injury after discharge from the rehabilitation centre. J Rehabil Med, 40(1), 461‒467. https://doi.org/10.2340/16501977-0191

Vogrinc, J. (2008). Kvalitativno raziskovanje na pedagoškem področju. Ljubljana: Pedagoška fakulteta.

Warner, G., Desrosiers, J., Packer, T. idr. (2018). Factors affecting ability and satisfaction with social roles in persons with neurological conditions: The importance of mobility and stigma. British Journal of Occupational Therapy, 81(4), 207‒217. https://doi.org/10.1177/0308022617743695

Williams, T. L., Smith, B. in Papathomas, A. (2014). The barriers, benefits and facilitators of leisure time physical activity among people with spinal cord injury: A meta-synthesis of qualitative findings. Health Psychology Review, 8(4), 404‒425. https://doi.org/10.1080/17437199.2014.898406

Prenosi

Objavljeno

2022-06-16

Kako citirati

Mandelc, N. ., & Lebar, C. (2022). Rokomet na invalidskih vozičkih kot okupacija pri osebah s poškodbo hrbtenjače. Revija Za Zdravstvene Vede, 9(1), 3–16. https://doi.org/10.55707/jhs.v9i1.125

Številka

Rubrike

Prispevki