Duhovnost v delovni terapiji – pregled literature

Avtorji

  • Cecilija Lebar

Ključne besede:

delovna terapija, duhovnost, znanje, praksa, celostna obravnava

Povzetek

Delovna terapija je zdravstvena stroka, ki že nekaj desetletij uporablja na posameznika usmerjen pristop, kar vključuje tudi duhovni vidik. Kljub temu pa v praksi še vedno obstaja dilema o tem - kaj duhovnost je in kako konkretno jo vključiti v prakso. Namen prispevka je poiskati izsledke raziskav glede percepcije duhovnosti med delovnimi terapevti in njihovih izkušenj z uporabo le-te v praksi. Izvedena je bila deskriptivna študija, in sicer pregled znanstvenih virov. Vključitveni kriteriji: vsebinska ustreznost, vrsta in starost članka, jezik: slovenščina ali angleščina in dostopnost v polnem besedilu. V končno analizo in sintezo je bilo vključenih 12 člankov, ki vsebujejo predstavitev kvalitativne raziskave. Ugotovljeno je, da je duhovnost med delovnimi terapevti še vedno težko opredeljiva in, da bo potreben temeljit pretres za stroko pomembnih dokumentov (npr. izobraževalni standardi) ter razvoj in izvedba vseživljenjskega izobraževanja na temo duhovnosti. Delovni terapevti posedujemo okupacijo, ki je naš osnovni terapevtski medij in v sebi nosi tudi elemente duhovnosti, ki se jih bomo morali naučiti prepoznavati. 

Literatura

American Occupational Therapy Association (1995). Position paper: Occupation. Am J Occup Ther, 49, str. 1015–1018.

Ben - Arye, E. et al. (2016). The kitchen as therapy: qualitative assessment of an integrative cuisine workshop for patients undergoing chemotherapy. Supportive Care in Cancer, 24, No. 4, pp. 1487–1495. Pridobljeno dne 10. 7. 2018 s svetovnega spleta: http://dx.doi.org/10.1007/s00520-015-2934-z.

Bray, K. E., Egan, M. Y. and Beagan, B. L. (2012). The practice experience of evangelical Christian occupational therapists. Canadian Journal of Occupational Therapy, 79, No. 5, pp. 285–292.

Brémault - Phillips, S. et al. (2015). Integrating spirituality as a key component of patient care. Religions, 6, pp. 476–498. Pridobljeno dne 10. 7. 2018 s svetovnega spleta: http://dx.doi.org/10.3390/rel6020476.

Bursell, J. and Mayers, C. A. (2010). Spirituality within dementia care: perceptions of health professionals. British Journal of Occupational Therapy, 73, No. 4, pp. 144–148.

Canadian Association of Occupational Therapists (1991). Occupational therapy guidelines for client-centred practice. Toronto (ON): CAOT.

Peloquin, S. M (1997). The spiritual depth of occupation: making worlds and making lives. Am J Occup Ther, 51, str. 167–168.

Christiansen, C. H., Baum, C. M. and Bass - Haugen, J. (Eds.). (2005). Occupational therapy: performance, participation, and well-being (3rd ed.). Thorofare (NJ): SLACK.

Collins, M (1998). Occupational therapy and spirituality: reflecting on quality of experience in therapeutic interventions. British Journal of Occupational Therapy, 61, pp. 280–284.

Hasselkus, B. R. (2002). The meaning of everyday occupation. NJ (USA): SLACK.

Hemphill, B. (2015). Spiritual assessments in occupational therapy. Open Journal of Occupational Therapy, 3, No. 3, pp. 1–19. Pridobljeno dne 10. 7. 2018 s svetovnega spleta: http://dx.doi.org/10.15453/2168-6408.1159.

Hess, K. Y. and Ramugondo, E. (2014). Clinical reasoning used by occupational therapists to determine the nature of spiritual occupations in relation to psychiatric pathology. British Journal of Occupational Therapy, 77, No. 5, pp. 234–239.

Hill, P. C., Pargament, K. I., Swyers, J. P., Hill, R. L., McCullough, M. E., Hood, R. W. and Baumeister, R. F. (1998). Definitions of religion and spirituality. In: Larson, D. B., Swyers, J. P. and McCullough, M. E. (Eds). Scientific Research on Spirituality and Health: a Consesus report. Rockville, Md.: National Institute for Health Care Research, str. 14–30.

Hussey, T. (2009). Nursing and spirituality. Nursing Philosophy, 10 (2), 71–80.

Jones, J. (2016). A qualitative study exploring how occupational therapists embed spirituality into their practice. Doctoral thesis, University of Huddersfield. Pridobljeno dne 11. 7. 2018 s svetovnega spleta: http://eprints.hud.ac.uk/id/eprint/27857/.

Molineux, M. (2004). Occupation for occupational therapists. Oxford (UK): Blackwell.

Lebar, C., Marusic, V., Oven, A. in Vrhunec, B. (2011). Delovna terapija: visokošolski strokovni študijski program prve stopnje. Ljubljana: UL, Zdravstvena fakulteta.

Lawson, L. M., Cline, J., French, A. and Ismael, N. (2017). Patient perceptions of a 1-h art-making experience during blood and marrow transplant treatment. European Journal of Cancer Care.

, No. 5, pp. 1–10. Pridobljeno dne 10. 7. 2018 s svetovnega spleta: http://dx.doi.org/10.1111/ecc.12482. .

McFadden, S. H. in Gerl, R. R. (1990). Approaches to understanding the spirituality in second half of life. Generations (Fall).

Morris, D. N., Stecher, J., Briggs - Peppler, K. M., Chittenden, C. M., Rubira J. and Wismer, L. K. (2014). Spirituality in occupational therapy: do we practice what we teach? J Relig Health, 53, 27–36.

Thompson, K. and Gee, B. M. (2018). Use of religious observance as a meaningful occupation in occupational therapy. Open Journal of Occupational Therapy, 6, No. 1, pp. 1–13. Pridobljeno dne 10. 7. 2018 s svetovnega spleta: http://scholarworks.wmich.edu/ojot/

vol6/iss1/10.

Unruh, A. M., Versnel, J. and Kerr, N. (2002). Spirituality unplugged: a review of commonalities and contentions, and resilution. Can J of Occup Ther, 68, 237–246.

Puchalski, C. (2001). The role of spirituality in health care. BUMC Proceedings, 14, 352–357.

Romli, M. H. and Yunus, F. W. (2016). Malaysian occupational therapists' perspective on prayer activity of muslim clients. Education in Medicine Journal, 8, No. 4, pp. 23–38. Pridobljeno dne 11. 7. 2018 s svetovnega spleta: http://dx.doi.org/10.5959/eimj.v8i4.448.

Smith, S. and Suto, M. J. (2012). Religious and/or spiritual practices: extending spiritual freedom to people with schizophrenia. Canadian Journal of Occupational Therapy, 79, No. 2, pp. 77–85.

Littel, J. H., Corcoran, J. and Pillai, V. (2008). Systematic reviews and meta-analysis. Oxford (UK): Oxford University Press.

World Federation of Occupational Therapy (2012). Definitions of Occupational Therapy from member organisations. WFOT, p. 3. Pridobljeno dne 24. 8. 2018 s svetovnega spleta: file:///C:/Users/Uporabnik/Downloads/.pdf.

Prenosi

Objavljeno

2022-04-14

Kako citirati

Lebar, C. (2022). Duhovnost v delovni terapiji – pregled literature. Revija Za Zdravstvene Vede, 5(2), 19–32. Pridobljeno od https://www.jhs.si/index.php/JHS/article/view/72

Številka

Rubrike

Prispevki