Povezanost krhkosti starejših odraslih in covida-19

Avtorji

  • Friderika Kresal Visokošolski zavod Fizioterapevtika, Ljubljana
  • Tomaž Šubej Visokošolski zavod Fizioterapevtika, Ljubljana
  • Mojca Amon Visokošolski zavod Fizioterapevtika, Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.55707/jhs.v9i1.122

Ključne besede:

koronavirus, SARS-CoV-2, starejši odrasli

Povzetek

Pri zdravstveno ranljivejših populacijah, kot so starejši odrasli s sindromom krhkosti, je pomembno posebno pozornost nameniti ustreznemu prizadevanju za zaščito pred okužbo z virusom ali zmanjšanju zdravstvenih posledic hudega akutnega respiratornega sindroma SARS-CoV-2, ki sproži koronavirusno bolezen 2019 (covid-19). Primeri zgodnje smrti se pojavljajo predvsem pri starejših odraslih s sindromom krhkosti, ki vpliva na intenzivnejše napredovanje virusne okužbe. Uporabljena je bila deskriptivna metoda, ki temelji na pregledu znanstvene literature. Po diagramu PRISMA je bilo v analizo vključenih 8 znanstvenih člankov. Vključitvena merila pri izboru člankov so vključevala metaanalize in pregledna dela, v katerih so avtorji preučevali povezavo med krhkostjo in covidom-19 pri starejših osebah nad 65 let s sindromom krhkosti. Rezultati raziskav izpostavljajo predvsem povezavo med stopnjo krhkosti in mortaliteto pri pacientih s covidom-19. Izpostavljena je tudi povezava med krhkostjo in daljšo hospitalizacijo, sprejemom na oddelek za intenzivno terapijo, delirijem in slabšim izidom zdravljenja. V kliničnem okolju je potrebno starejšim odraslim s covidom-19 čim prej omogočiti večkomponentno zdravstveno obravnavo.

Literatura

Bollwein, J., Diekmann, R., Kaiser, M. J. idr. (2013). Distribution but not amount of protein intake is associated with frailty: a cross-sectional investigation in the region of Nürnberg. Nutr J. Aug, 5(12), 109. https://doi.org/10.1186/1475-2891-12-109

Chen, G., Wu, D., Guo, W. idr. (2020). Clinical and immunological features of severe and moderate coronavirus disease 2019. J clin invest, 130(5), 2620–2629. https://doi.org/10.1172/JCI137244

Chode, S., Malmstrom, T. K., Miller, D. K. idr. (2016). Frailty, diabetes, and mortality in middleaged African Americans. J Nutr Health Aging, 20(8), 854–859. https://doi.org/10.1007/s12603-016-0801-3

Cosco, T. D., Best, J., Davis, D. idr. (2021). What is the relationship between validated frailty scores and mortality for adults with COVID-19 in acute hospital care? A systematic review. Age and Ageing, 50(3), 608–616. https://doi.org/10.1093/ageing/afab008

Crow, R. S., Lohman, M. C., Titus, A. J. idr. (2019). Association of obesity and frailty in older adults: NHANES 1999-2004. J Nutr Health Aging, 23(2), 138–144. https://doi.org/10.1007/s12603-018-1138-x

Daoust, J. F. (2020). Elderly people and responses to COVID-19 in 27 Countries. PLoS ONE, 15(7). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0235590

Dumitrascu, F., Branje, K. E., Hladkowicz, E. S. idr. (2021). Association of frailty with outcomes in individuals with COVID-19: A living review and meta-analysis. J Am Geriatr Soc, 69(9), 2419–2429. https://doi.org/10.1111/jgs.17299

Fried, L. P., Tangen, C. M., Walston, J. idr. (2001). Frailty in older adults: evidence for a phenotype. J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 56(3), 146–156. https://doi.org/10.1093/gerona/56.3.M146

He, B., Ma, Y., Wang, C. idr. (2019). Prevalence and risk factors for frailty among communitydwelling older people in China: a systematic review and meta-analysis. J Nutr Health Aging, 23(5), 442–450. https://doi.org/10.1007/s12603-019-1179-9

Hewitt, J., Carter, B., Vilches - Moraga, A. idr. (2020). The effect of frailty on survival in patients with COVID-19 (COPE): a multicentre, European, observational cohort study. Lancet Public Health, 5(8), 444–451. https://doi.org/10.1016/S2468-2667(20)30146-8

Hoogendijk, E. O., Rockwood, K., Theou, O. idr. (2018). Tracking changes in frailty throughout later life: results from a 17-year longitudinal study in the Netherlands. Age Ageing, 47(5), 727–733. https://doi.org/10.1093/ageing/afy081

Johns Hopkins University. (2021). COVID-19. Dostopno na: https://coronavirus.jhu.edu/map.html (pridobljeno 15. 11. 2021).

Kastora, S., Kounidas, G., Perrott, S. idr. (2021). Clinical frailty scale as a point of care prognostic indicator of mortality in COVID-19: a systematic review and meta-analysis. EClinicalMedicine, 36. https://doi.org/10.1016/j.eclinm.2021.100896

Kojima, G., Iliffe, S. in Walters, K. (2018). Frailty index as a predictor of mortality: a systematic review and meta-analysis. Age Ageing, 47(2), 193–200. https://doi.org/10.1093/ageing/afx162

Kow, C. S. in Hasan, S. S. (2020). Letter to the Editor: Prevalence of Frailty in Patients with COVID-19: A Meta-Analysis. J Frailty Aging, 10(2), 189–190. https://doi.org/10.14283/jfa.2020.70

Kow, C. S., Hasan, S. S., Thiruchelvam, K. idr. (2021). Association of frailty and mortality in patients with COVID-19: a meta-analysis. British Journal of Anaesthesia, 126(3), 108–110. https://doi.org/10.1016/j.bja.2020.12.002

Ledford, H. (2020). How does COVID-19 kill? Uncertainty is hampering doctors‘ ability to choose treatments. Nature, 580(7803), 311–312. https://doi.org/10.1038/d41586-020-01056-7

Moccia, F., Gerbino, A., Lionetti, V. idr. (2020). COVID-19-associated cardiovascular morbidity in older adults: a position paper from the Italian Society of Cardiovascular Researches. Geroscience, 42(4), 1021–1049. https://doi.org/10.1007/s11357-020-00198-w

Morley, J. E., Vellas, B., van Kan, G. A. idr. (2013). Frailty consensus: a call to action. J Am Med Dir Assoc, 14(6), 392–397. https://doi.org/10.1016/j.jamda.2013.03.022

Pedersen, A. N., Kondrup, J. in Børsheim, E. (2013). Health effects of protein intake in healthy adults: a systematic literature review. Food Nutr Res, 57, 21245. https://doi.org/10.3402/fnr.v57i0.21245

Pranata, R., Henrina, J., Lim, M. A. idr. (2021). Clinical frailty scale and mortality in COVID-19: A systematic review and dose-response meta-analysis. Arch Gerontol Geriatr, 93, 104324. https://doi.org/10.1016/j.archger.2020.104324

Rockwood, K. in Mitnitski, A. (2007). Frailty in relation to the accumulation of deficits. J Gerontol A Biol Sci Med Sci, 62(7), 722–727. https://doi.org/10.1093/gerona/62.7.722

Renu, K., Prasanna, P. L. in Valsala Gopalakrishnan, A. (2020). Coronaviruses pathogenesis, comorbidities and multi-organ damage - A review. Life sciences, 255, 117839. https://doi.org/10.1016/j.lfs.2020.117839

She, Q., Chen, B., Liu, W. idr. (2021). Frailty Pathogenesis, Assessment, and Management in Older Adults With COVID-19. Front Med, 8, 694367. https://doi.org/10.3389/fmed.2021.694367

Silver, J. K. (2020). Prehabilitation May Help Mitigate an increase in COVID-19 peripandemic surgical morbidity and mortality. Am J Phys Med Rehabil, 99(6), 459–463. https://doi.org/10.1097/PHM.0000000000001452

Tieland, M., Dirks, M. L., van der Zwaluw, N. idr. (2012). Protein supplementation increases muscle mass gain during prolonged resistance-type exercise training in frail elderly people: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. J Am Med Dir Assoc, 13(8), 713–719. https://doi.org/10.1016/j.jamda.2012.05.020, https://doi.org/10.1016/j.jamda.2012.07.005

Utych, S. M. in Fowler, L. (2020). Age-based messaging strategies for communication about COVID-19. Journal of Behavioral Public Administration, 3(1). https://doi.org/10.30636/jbpa.31.151

Vermeiren, S., Vella - Azzopardi, R., Beckwée, D. idr. (2016). Frailty and the prediction of negative health outcomes: a meta-analysis. J Am Med Dir Assoc, 17(12), 1163.e1-1163.e17. https://doi.org/10.1016/j.jamda.2016.09.010

Wang, D., Hu, B., Hu, C. idr. (2020). Clinical Characteristics of 138 Hospitalized Patients With 2019 Novel Coronavirus-Infected Pneumonia in Wuhan, China. JAMA, 323(11), 1061–1069. https://doi.org/10.1001/jama.2020.1585

Yang, Y., Luo, K., Jiang, Y. idr. (2021). The Impact of Frailty on COVID-19 Outcomes: A Systematic Review and Meta-analysis of 16 Cohort Studies. J nutr health aging, 25(5), 702–709. https://doi.org/10.1007/s12603-021-1611-9

Zhang, X.-M., Jiao, J., Cao, J. idr. (2021). Frailty as a predictor of mortality among patients with COVID-19: a systematic review and meta-analysis. BMC Geriatrics, 21(1), 186. https://doi.org/10.1186/s12877-021-02276-w, https://doi.org/10.1186/s12877-021-02138-5

Zhavoronkov, A. (2020). Geroprotective and senoremediative strategies to reduce the comorbidity, infection rates, severity, and lethality in gerophilic and gerolavic infections. Aging (Albany NY), 12(8), 6492–6510. https://doi.org/10.18632/aging.102988

Prenosi

Objavljeno

2022-06-16

Kako citirati

Kresal, F. ., Šubej, T., & Amon, M. (2022). Povezanost krhkosti starejših odraslih in covida-19. Revija Za Zdravstvene Vede, 9(1), 69–79. https://doi.org/10.55707/jhs.v9i1.122

Številka

Rubrike

Prispevki