Izkušnje in ovire pri participativnem raziskovanju na področju babištva in zdravstvene nege

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.55707/jhs.v10i1.136

Ključne besede:

babištvo, zdravstvena nega, participativno raziskovanje, profesionalni razvoj

Povzetek

Participativno raziskovanje pridobiva pozornost. V babištvu in zdravstveni negi je poudarek pogosto dan klinični praksi, potrebe raziskovalcev pa so zanemarjene. Primerjalna anketna raziskava je bila izvedena z uporabo kvantitativnih deskriptivnih raziskovalnih metod empiričnega raziskovanja. Podatki so bili zbrani z vprašalniki, vzorec pa je obsegal 228 babic in medicinskih sester. Analiza podatkov je vključevala osnovne opisne statistike z izračuni frekvenc in odstotkov. Statistično pomembne razlike so bile določene z χ2-testom. Več kot polovica anketirancev ni imela izkušenj z raziskavami v lastni delovni praksi. Večina jih je izrazila zanimanje za stopnjo načrtovanja vsebin, najmanj želena stopnja pa je bilo poročanje o ugotovitvah študije. Največje ovire so bile pomanjkanje izobraževanja na področju raziskovanja in pomanjkanje znanja o raziskovalnih metodologijah. Rezultati poudarjajo pomen ustanovitve raziskovalnih skupin, ki bi zaposlenim pomagale pridobiti raziskovalne izkušnje. Naše ugotovitve povečujejo ozaveščenost glede ovir za participativno raziskovanje med babicami in medicinskimi sestrami. Skrb za identifikacijo ovir pri uvajanju praks, ki temeljijo na dokazih, je prisotna predvsem zato, ker babice in medicinske sestre vztrajajo pri neuvajanju na dokazih temelječih praks.

Literatura

Andersson, N. (2018). Participatory research - A Modernizing Science for Primary Health Care. Journal of general and family medicine, 19(5), 154–159. https://doi.org/10.1002/jgf2.187

Arnold, D., Glaessel, A., Boettger, T. et al. (2022). What Do You Need? What Are You Experiencing? Relationship Building and Power Dynamics in Participatory Research Projects: Critical Self-Reflections of Researchers. International Journal of Environmental Research and Public Health, 19(15), 9336–9361. https://doi.org/10.3390/ijerph19159336

Baba, A., Martineau, T., Theobald, S. et al. (2020). Developing Strategies to Attract, Retain and Support Midwives in Rural Fragile Settings: Participatory Workshops With Health System Stakeholders in Ituri Province, Democratic Republic of Congo. Health Res Policy 18(133), 1–16. https://doi.org/10.1186/s12961-020-00631-8

Bal, R. (2017). Evidence-Based Policy as Reflexive Practice. What Can we Learn from Evidence-Based Medicine? Journal of Health Services Research & Policy, 22(2), 113–119. https://doi.org/10.1177/1355819616670680

Bayes, S., Fenwick, J. and Jennings, D. (2016). Readiness for Practice Change: Evaluation of a Tool for the Australian Midwifery Context. Women and Birth, 29(3), 240–244. https://doi.org/10.1016/j.wombi.2015.11.001

Bish, M., Kenny, A. and Nay, R. (2013). Using Participatory Action Research to Foster Nurse Leadership in Australian Rural Hospitals. Nursing and Health Sciences, 15(3), 286–291. https://doi.org/10.1111/nhs.12030

Brito, I. (2018). Participatory Health Research in the Education of Health and Social Work Professionals. In: Wright, M. and Kongats, K. (eds.). Participatory Health Research. Cham: Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-319-92177-8_4

Buchanan, K., Newnham, E., Geraghty, S. et al. (2022). Navigating Midwifery Solidarity: A Feminist Participatory Action Research Framework. Women and Birth, Article in press. https://doi.org/10.1016/j.midw.2022.103577

Cusack, C., Cohen, B., Mignone, J. et al. (2018). Participatory Action as a Research Method with Public Health Nurses. Journal of Advanced Nursing, 74(7), 1544–1553. https://doi.org/10.1111/jan.13555

De Leo, A., Bayes, S., Butt, J. et al. (2021). Midwifery Leaders' Views on the Factors Considered Crucial to Implementing Evidence-Based Practice in Clinical Areas. Omen and Birth, 34(1), 22–29. https://doi.org/10.1016/j.wombi.2020.08.013

Deery, R. (2011). Balancing Research and Action in Turbulent Times: Action Research as a Tool for Change. Evidence Based Midwifery, 9(3), 89–94.

Donovan, P. (2006). Alternative Approaches to Research. In: Cluett, E. R. and Bluff, R. (eds.). Principles and Practice of Research in Midwifery. London: Bailliere Tindall.

Effendy, C., Margaretha, S. E. P. M. and Probandari, A. (2022). The Utility of Participatory Action Research in the Nursing Field: A Scoping Review. Creative Nursing, 28(1), 54–60. https://doi.org/10.1891/CN-2021-0021

Ehde, D. M., Wegener, S. T., Williams, R. M. et al. (2013). Developing, Testing, and Sustaining Rehabilitation Interventions via Participatory Action Research. Archives of Physical Medicine and Rehabilitation, 94(1), 30–42. https://doi.org/10.1016/j.apmr.2012.10.025

Fawcett, J. (2015). Thoughts about Mixed Methods Research and Nursing Practice. Nursing Science Quarterly, 28(2), 167–168. https://doi.org/10.1177/0894318415571604

Franks - Meeks, S. (2020). Participation in Nursing Research. We Can do Better. Nursing, 50(1), 1–3. https://doi.org/10.1097/01.NURSE.0000651812.87874.cb

Harvey, M. and Land, L. (2016). Research Methods for Nurses and Midwives, Theory and Practice. London: Sage publications Ltd.

Hemberg, J. and Hemberg, H. (2020). Ethical Competence in a Profession: Healthcare Professionals' Views. Nurs Open, 7(4), 1249–1259. https://doi.org/10.1002/nop2.501

Hines, S. (2016). Driving Nails Without a Hammer: Are We Trying to Construct Evidence-Based Practice Without Ensuring Nurses Have the Right Tools? BI Database of Systematic Reviews and Implementation Reports, 14(3), 1–2. https://doi.org/10.11124/JBISRIR-2016-2876

Janssen, J., Hale, L., Mirfin - Veitch, B. et al. (2013). Building the Research Capacity of Clinical Physical Therapists Using a Participatory Action Research Approach. Physical Therapy, 93(7), 923–934. https://doi.org/10.2522/ptj.20120030

Jug Došler, A., Skubic, M. and Petročnik, P. (2015). Research of One's Own Practice as a Factor of Professional Development of Midwives and Nurses. Andragoška spoznanja, 21(1), 81–92. https://doi.org/10.4312/as.21.1.81-92

Klančnik Gruden, M. (2013). Primeri raziskovanja kliničnih problemov v UKC Ljubljana. In: Skela - Savič, B. and Hvalič Touzery, S. (eds.). Sodobna zdravstvena nega ali znanja, ki jih potrebujejo klinični mentorji za profesionalni karierni razvoj: teoretični koncepti delovanja stroke, na dokazih podprto delovanje, kakovost in vodenje: zbornik prispevkov, 6. šola za klinične mentorje. Jesenice: Visoka šola za zdravstveno nego.

Leão, E. R., Farah, O. G., Reis, E. A. A. et al. (2013). Academic Profile, Beliefs, and Self-Efficacy in Research of Clinical Nurses: Implications for the Nursing Research Program in a Magnet Journey™ Hospital. Einstein (São Paulo), 11(4), 507–513. https://doi.org/10.1590/S1679-45082013000400018

MacLeod, D. S., Boykin, A. and Jo Bulfin, M. (2013). Hearing the Voice of Nurses in Caring Theory-Based Practice. Nursing Science Quarterly, 26(2), 167–173. https://doi.org/10.1177/0894318413477138

Mallion, J. and Brooke, J. (2016). Community-and Hospital-Based Nurses' Implementation of Evidence-Based Practice: are There Any Differences? British Journal of Community Nursing, 21(3), 148–154. https://doi.org/10.12968/bjcn.2016.21.3.148

McVay, A. B., Stamatakis, K. A., Jacobs, J. A. et al. (2016). The Role of Researchers in Disseminating Evidence to Public Health Practice Settings: A Cross-Sectional Study. Health Research Policy and Systems, 148(42), 1–9. https://doi.org/10.1186/s12961-016-0113-4

McVicar, A., Munn - Giddings, C. and Abu - Helil, C. (2012). Exploring the Development of Action Research in Nursing and Social Care in the UK: A Comparative Bibliometric Review of Action Research Designs in Social Work (2000-2010). Action Research, 10(1), 79–101. https://doi.org/10.1177/1476750312439902

Messick, S. (1995). Validity of Psychological Assessment: Validation of Inferences from Persons' Responses and Performances as Scientific Inquiry into Score Meaning. American Psychologist, 50(9), 741–749. https://doi.org/10.1037/0003-066X.50.9.741

Milton, C. L. (2012). Conflicts of Interest and Nurse Research. Nursing Science Quarterly, 25(2), 133–136. https://doi.org/10.1177/0894318412437961

Moore, J., Crozier, K. and Kite, K. (2012). An Action Research Approach for Developing Research and Innovation in Nursing and Midwifery Practice: Building Research Capacity in One NHS Foundation Trust. Nurse Education Today, 32(1), 39–45. https://doi.org/10.1016/j.nedt.2011.01.014

Nixon, E., Young, S. and Sellick, V. (2013). An Innovative Approach to Facilitating Nursing Research. British Journal of Nursing, 22(3), 160–167. https://doi.org/10.12968/bjon.2013.22.3.160

Nkrumah, I., Atuhaire, C. and Priebe, G. (2018). Barriers for Nurses' Participation in and Utilisation of Clinical Research in Three Hospitals Within the Kumasi Metropolis, Ghana. Pan African Medical Journal, 30(1), 1–11. https://doi.org/10.11604/pamj.2018.30.24.15230

Oluwatosin, A. (2014). Conduct and Utilization of Research among Nurses at Federal Capital Territory, Abuja Nigeria. Journal of Nursing Education and Practice, 4(7), 139–147. https://doi.org/10.5430/jnep.v4n7p139

Oyelade, O., Uwintonze, A. and Olayinka Adebiyi, M. (2019). Professionalism and Evidence-Based Mental Health Care: The Roadblocks and New Ways. Global Journal of Health Science, 11(11), 33–41. https://doi.org/10.5539/gjhs.v11n11p33

Polit, D. F. and Beck, C. T. (2020). Nursing Research: Generating and Assessing Evidence for Nursing Practice. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.

Reason, P. and Bradbury, H. (2001). Handbook of Action Research: Participative Inquiry and Practice. London: Sage Publications.

Sheehy, A., Smith, R. M., Gray, J. E. et al. (2019). Midwifery Pre-Registration Education and Mid-Career Workforce Participation and Experiences. Women and Birth, 32(2), e182–e188. https://doi.org/10.1016/j.wombi.2018.06.014

Skela Savič, B. (2008). Kako približati raziskovanje klinični praksi zdravstvene nege? In: Kadivec, S. (ed.). 4. Slovenski pnevmološki in alergološki kongres: zbornik predavanj, program za medicinske sestre in tehnike zdravstvene nege. Golnik: Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergijo.

Skela Savič, B. (2014). Are we Aware of our Responsibilities for Developing Nursing Care? Obzornik zdravstvene nege, 48(1), 5–11. https://doi.org/10.14528/snr.2014.48.1.12

Smith, E., Ross, F., Donovan, S. et al. (2008). Service user Involvement in Nursing, Midwifery, and Health Visiting Research: a Review of Evidence and Practice. International Journal of Nursing Studies, 45(2), 298–315. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2006.09.010

Soh, K. L., Davidson, P. M., Leslie, G. et al. (2011). Action Research Studies in the Intensive Care Setting: A Systematic Review. International Journal of Nursing Studies, 48(2), 258–268. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2010.09.014

Strojan, N., Zurc, J. and Skela Savič, B. (2012). Odnos medicinskih sester do raziskovanja v zdravstveni negi. Obzornik zdravstvene nege, 46(1), 47–55.

Thyer, B. A. (2006). What is Evidence-Based Practice? In: Roberts, A. R. and Yeager, K. R. (eds.). Foundations of Evidence-Based Social Work Practice. Oxford: Oxford University Press.

Wallerstein, N., Oetzel, J. G., Sanchez - Youngman, S. et al. (2020). Engage for Equity: A Long-Term Study of Community-Based Participatory Research and Community-Engaged Research Practices and Outcomes. Health Education & Behavior, 47(3), 380–390. https://doi.org/10.1177/1090198119897075

Whitehead, D., Ferguson, C., LoBiondo - Wood, G. et al. (2020). Nursing and Midwifery Research. Methods and Appraisal for Evidence Based Practice. Chatswood, Australia: Elsevier.

Objavljeno

2023-06-27

Kako citirati

Skubic, M., Jug Došler, A., & Stanek Zidarič, T. (2023). Izkušnje in ovire pri participativnem raziskovanju na področju babištva in zdravstvene nege. Revija Za Zdravstvene Vede, 10(1), 3–18. https://doi.org/10.55707/jhs.v10i1.136

Številka

Rubrike

Prispevki

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)