Modeli oskrbe onkoloških pacientov po zaključenem zdravljenju – pregled literature

Avtorji

  • Aleksandra Grbič Onkološki inštitut Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.55707/jhs.v10i2.130

Ključne besede:

oskrba onkoloških pacientov, rehabiliacija, pacienti z rakom, spremljanje, kakovost življenja

Povzetek

Za obvladovanje bremena raka je potreben celosten pristop, kar pomeni integracijo oskrbe na vseh ravneh zdravstvenega varstva. Cilj pregleda literature je ugotoviti zagotavljanje neprekinjene koordinirane integrirane celostne oskrbe onkoloških pacientov po zaključenem onkološkem zdravljenju. Narejen je bil pregled literature po zbirkah podatkov PubMed, MEDLINE, WEB OF SCIENCE po ključnih besedah cancer care, rehabilitation, cancer survivors, follow up, quality of life. V kvalitativno analizo je bilo vključenih 18 znanstvenih in strokovnih člankov. Rezultati so identificirali štiri modele izvajalcev zdravstvenih storitev, katere je mogoče na splošno
razvrstiti v oskrbo, ki jo vodi specialist onkolog, oskrbo, ki si jo delita splošni zdravnik in specialist onkolog, oskrbo pod vodstvom splošnega zdravnika in oskrbo pod vodstvom medicinske sestre. Skrb se ne konča z zaključkom zdravljenja, ampak mora biti razširjena na dolgoročne zdravstvene potrebe onkoloških pacientov. Model celostne oskrbe je potrebno prilagoditi dejavnikom na ravni pacienta, lokalnim storitvam ter politiki zdravstvenega varstva za zagotavljanje optimalnega spremljanja onkoloških pacientov v celotnem kontinuumu oskrbe raka.

Literatura

Albreht, T., Martin - Moreno, J. M., Jelenc, M. idr. (2015). European guide for quality national cancer control programmes. Ljubljana: National Institute of Public Health, Slovenia.

Alfano, C. M., Jefford, M., Maher, J. idr. (2019). Building personalized cancer follow-up care pathways in the United States: Lessons learned from implementation in England, Northern Ireland, and Australia. American society of clinical oncology educational book. American Society of Clinical Oncology. Annual Meeting, 39, 625–639. https://doi.org/10.1200/EDBK_238267

American Cancer Society. Cancer Treatment in Survivorship Facts & Figures 2019–2021. Atlanta: American Cancer Society, 2019. Dostopno na: https://www.cancer.org/content/dam/cancer-org/research/cancer-facts-and-statistics/cancer-treatment-and-survivorship-facts-and-figures/cancertreatment-and-survivorship-facts-and-figures-2019-2021.pdf (pridobljeno 12. 1. 2023).

Brandenbarg, D., Roorda, C., Groenhof, F. idr. (2017). Primary healthcare use during follow-up after curative treatment for colorectal cancer. European Journal of Cancer Care, 26(3), 10.1111/ecc.12581. https://doi.org/10.1111/ecc.12581

Browall, M., Forsberg, C. in Wengström, Y. (2017). Assessing patient outcomes and costeffectiveness of nurse-led follow-up for women with breast cancer - have relevant and sensitive evaluation measures been used?. Journal of Clinical Nursing, 26(13–14), 1770–1786. https://doi.org/10.1111/jocn.13496

Buccafusca, G., Proserpio, I., Tralongo, A. C. idr. (2019). Early colorectal cancer: diagnosis, treatment and survivorship care. Critical Reviews in Oncology/Hematology, 136, 20–30. https://doi.org/10.1016/j.critrevonc.2019.01.023

Cancer control Joint Action CanCon. (b. d.). Survivorship and rehabilitation: Policy recommendations for quality improvement in cancer survivorship and rehabilitation in EU Member States. Dostopno na: https://cancercontrol.eu/archived/guide-landing-page/guide-survivorshipand-rehabilitation.html (pridobljeno 10. 1. 2023).

Cancer. Net. (2021). Survivorship. Dostopno na: https://www.cancer.net/survivorship/whatcancer-survivorship (pridobljeno 15. 1. 2023).

Chan, R. J., Crawford - Williams, F., Crichton, M. idr. (2023). Effectiveness and implementation of models of cancer survivorship care: an overview of systematic reviews. Journal of Cancer Survivorship: Research and Practice, 17(1), 197–221. https://doi.org/10.1007/s11764-021-01128-1

Choi, Y. (2017). Care Coordination and Transitions of Care. Medical Clinics of North America, 101(6), 1041–1051. https://doi.org/10.1016/j.mcna.2017.06.001

Clinical Oncology Society of Australia. (2016). Clinical Oncology Society of Australia Model of Survivorship Care Working Group. Model of Survivorship Care: Critical Components of Cancer Survivorship Care in Australia Position Statement. Dostopno na: cosa-model-of-survivorshipcare-full-version-final-20161107.pdf (pridobljeno 17. 1. 2023).

Colombani, F., Sibé, M., Kret, M. idr. (2019). EPOCK study protocol: a mixed-methods research program evaluating cancer care coordination nursing occupations in France as a complex intervention. BMC Health Services Research, 19(1), 483. https://doi.org/10.1186/s12913-019-4307-7

Corcoran, S., Dunne, M. in McCabe, M. S. (2015). The role of advanced practice nurses in cancer survivorship care. Seminars in Oncology Nursing, 31(4), 338–347. https://doi.org/10.1016/j.soncn.2015.08.009

Drury, A., Payne, S. in Brady, A. M. (2017). Cancer survivorship: Advancing the concept in the context of colorectal cancer. European journal of oncology nursing: the official journal of European Oncology Nursing Society, 29, 135–147. https://doi.org/10.1016/j.ejon.2017.06.006

Drury, A., Payne, S. in Brady, A. M. (2020). Colorectal cancer survivors’ quality of life: a qualitative study of unmet need. BMJ Supportive & Palliative Care, Advance online publication. https://doi.org/10.1136/bmjspcare-2020-002190

Drury, A., Payne, S. in Brady, A. M. (2021). Prevalence vs impact: a mixed methods study of survivorship issues in colorectal cancer. Quality of Life Research, Advance online publication. https://doi.org/10.1007/s11136-021-02975-2

Državni program obvladovanja raka DPOR 2022–2026. Dostopno na: https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Preventiva-in-skrb-za-zdravje/nenalezljive-bolezni/DPOR-2022-

/Drzavni-program-obvladovanja-raka-2022-2026.pdf (pridobljeno 10. 1. 2023).

Elizondo Rodriguez, N., Ambrosio, L. in La Rosa - Salas, V. (2022). Role of the nurse in the design, delivery, monitoring and coordination of cancer survivorship care plans: An integrative review. Journal of Advanced Nursing, 78(1), 48–62. https://doi.org/10.1111/jan.14962

El-Shami, K., Oeffinger, K. C., Erb, N. L. idr. (2015). American cancer society colorectal cancer survivorship care guidelines. CA Cancer J Clin, 65, 427–455. Dostopno na: https://acsjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.3322/caac.21286

Emery, J. D., Jefford, M., King, M. idr. (2017). ProCare Trial: a phase II randomized controlled trial of shared care for follow-up of men with prostate cancer. BJU International, 119(3), 381–389. https://doi.org/10.1111/bju.13593

Gegechkori, N., Haines, L. in Lin, J. J. (2017). Long-term and latent side effects of specific cancer types. The Medical Clinics of North America, 101(6), 1053–1073. https://doi.org/10.1016/j.mcna.2017.06.003

Halpern, M. T., Viswanathan, M., Evans, T. S. idr. (2015). Models of cancer survivorship care: overview and summary of current evidence. Journal of Oncology Practice, 11(1), e19–e27. https://doi.org/10.1200/JOP.2014.001403

Jacobs, L. A. in Shulman, L. N. (2017). Follow-up care of cancer survivors: challenges and solutions. The Lancet. Oncology, 18(1), e19–e29. https://doi.org/10.1016/S1470-2045(16)30386-2

Jefford, M., Emery, J., Grunfeld, E. idr. (2017). SCORE: Shared care of Colorectal cancer survivors: protocol for a randomised controlled trial. Trials, 18(1), 506. https://doi.org/10.1186/s13063-017-2245-4

Jefford, M., Howell, D., Li, Q. idr. (2022). Improved models of care for cancer survivors. Lancet (London, England), 399(10334), 1551–1560. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)00306-3

Lagergren, P., Schandl, A., Aaronson, N. K. idr. (2019). Cancer survivorship: an integral part of Europe’s research agenda. Molecular Oncology, 13(3), 624–635. https://doi.org/10.1002/1878-0261.12428

Lawler, M., De Lorenzo, F., Lagergren, P. idr. (2021). Challenges and solutions to embed cancer survivorship research and innovation within the EU Cancer Mission. Molecular Oncology, 15(7), 1750–1758. https://doi.org/10.1002/1878-0261.13022

Lim, C., Laidsaar - Powell, R. C., Young, J. M. idr. (2021). Colorectal cancer survivorship: A systematic review and thematic synthesis of qualitative research. European Journal of Cancer Care, 30(4), e13421. https://doi.org/10.1111/ecc.13421

Lisy, K., Kent, J., Dumbrell, J. idr. (2020). Sharing cancer survivorship care between oncology and primary care providers: a qualitative study of health care professionals’ experiences. Journal of Clinical Medicine, 9(9), 2991. https://doi.org/10.3390/jcm9092991

Mayer, D. K. in Alfano, C. M. (2019). Personalized risk-stratified cancer follow-up care: its potential for healthier survivors, happier clinicians, and lower costs. Journal of the National Cancer Institute, 111(5), 442–448. https://doi.org/10.1093/jnci/djy232

Medisauskaite, A. in Kamau, C. (2017). Prevalence of Oncologists In Distress: Systematic Review and Meta-Analysis. Psycho-Oncology, 26(11), 1732–1740. https://doi.org/10.1002/pon.4382

Mollica, M. A., Mayer, D. K., Oeffinger, K. C. idr. (2020). Follow-Up Care for Breast and Colorectal Cancer Across the Globe: Survey Findings From 27 Countries. JCO Global Oncology, 6, 1394–1411. https://doi.org/10.1200/GO.20.00180

Monterosso, L., Platt, V., Bulsara, M. idr. (2019). Systematic review and meta-analysis of patient reported outcomes for nurse-led models of survivorship care for adult cancer patients. Cancer Treatment Reviews, 73, 62–72. https://doi.org/10.1016/j.ctrv.2018.12.007

Murchie, P., Norwood, P. F., Pietrucin - Materek, M. idr. (2016). Determining cancer survivors’ preferences to inform new models of follow-up care. British Journal of Cancer, 115(12), 1495–1503. https://doi.org/10.1038/bjc.2016.352

National comprehensive cancer network NCNN. (2021). NCNN Clinical practice guidelines in Oncology (NCNN Guidelines). Colorectal cancer screening. Dostopno na: https://www.nccn.org/professionals/physician_gls/pdf/colorectal_screening.pdf (pridobljeno 18. 1. 2023).

Rubin, G., Berendsen, A., Crawford, S. M. idr. (2015). The expanding role of primary care in cancer control. The Lancet. Oncology, 16(12), 1231–1272. https://doi.org/10.1016/S1470-2045(15)00205-3

South Australian Survivorship Framework. Statewide Survivorship Framework. (b. d.). Dostopno na: https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/70480d3c-81d7-43b7-93b7-b37ccfba3256/South+Australian+Survivorship+Framework+SA+Cancer+Service.pdf?MOD=AJPERES (pridobljeno 20. 1. 2023).

Sporočilo komisije Evropskemu parlamentu in svetu. Evropski načrt za boj proti raku. (2021). Dostopno na: https://ec.europa.eu/health/system/files/2021-02/eu_cancer-plan_sl_0.pdf (pridobljeno 12. 1. 2023)

Taylor, K., Chan, R. J. in Monterosso, L. (2015). Models of survivorship care provision in adult patients with haematological cancer: an integrative literature review. Supportive care in cancer: official journal of the Multinational Association of Supportive Care in Cancer, 23(5), 1447–1458. https://doi.org/10.1007/s00520-015-2652-6

Thom, B., Boekhout, A. H., Corcoran, S. idr. (2019). Advanced practice providers and survivorship care: they can deliver. Journal of Oncology Practice, 15(3), e230–e237. https://doi.org/10.1200/JOP.18.00359

van Dipten, C., Olde Hartman, T. C., Biermans, M. C., idr. (2016). Substitution scenario in follow up of chronic cancer patients in primary care: prevalence, disease duration and estimated extra consultation time. Family Practice, 33(1), 4–9. https://doi.org/10.1093/fampra/cmv098

Vos, J. A. M., Wieldraaijer, T., van Weert, H. C. P. M. idr. (2021). Survivorship care for cancer patients in primary versus secondary care: a systematic review. Journal of Cancer Survivorship: research and practice, 15(1), 66–76. https://doi.org/10.1007/s11764-020-00911-w

World health organization WHO. (2017). Rehabilitation. Geneva: World Health Organization. Dostopno na: http://www.who.int/topics/rehabilitation/en (pridobljeno 11. 1. 2023).

Young, A. M., Charalambous, A., Owen, R. I. idr. (2020). Essential oncology nursing care along the cancer continuum. The Lancet. Oncology, 21(12), e555–e563. https://doi.org/10.1016/S1470-2045(20)30612-4

Zadravec - Zaletel, L. in Kurir - Borovčić, M. (2019). Idejna zasnova in strategija celostne rehabilitacije onkoloških bolnikov. Državni program obvladovanja raka, str. 15–21. Dostopno na: https://dlib.si/stream/URN:NBN:SI:DOC-HDXGFJSA/5d18eb4a-c56a-457c-a825-

d6ad08a1/PDF (pridobljeno 20. 1. 2023).

Zadravec Zaletel, L., Zakotnik, B., Borštner, S. idr. (2018). Akcijski načrt celostne rehabilitacije za onkološke bolnike 2018–2021. Državni program obvladovanja raka 2017 – 2021. Dostopno na: http://www.dpor.si/wp-content/uploads/2018/06/Akcijski-nac%CC%8Crt-celostne-rehabilitacije.pdf (pridobljeno 20. 1. 2023).

Zhao, Y., Brettle, A. in Qiu, L. (2018). The Effectiveness of Shared Care in Cancer Survivors-A Systematic Review. International Journal of Integrated Care, 18(4), 2. https://doi.org/10.5334/ijic.3954

ZRC SAZU. Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša. (2017). Dostopno na: https://isjfr.zrc-sazu.si/sl/terminologisce/svetovanje/preziveli-onkoloski-bolnik (pridobljeno 10. 1. 2023).

Prenosi

Objavljeno

2023-12-15

Kako citirati

Grbič, A. (2023). Modeli oskrbe onkoloških pacientov po zaključenem zdravljenju – pregled literature. Revija Za Zdravstvene Vede, 10(2), 77–93. https://doi.org/10.55707/jhs.v10i2.130

Številka

Rubrike

Prispevki