Mišično-skeletna obolenja zaposlenih pri delu z računalnikom

Avtorji

  • Alenka Plemelj Mohorič Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta
  • Katarina Kacjan Žgajnar Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta

DOI:

https://doi.org/10.55707/jhs.v10i2.151

Ključne besede:

obolenja rok, vratu in/ali ramen, delo z računalnikom, dejavniki tveganja, ergonomija

Povzetek

Obolenja roke, vratu in/ali rame so najpogostejša posledica dolgotrajnega dela z računalnikom. Poleg fizičnih dejavnikov na delovnem mestu je njihova prevalenca povezana s psihosocialnimi in osebnimi dejavniki tveganja. Namen raziskave je bil oceniti prevalenco obolenja rok, vratu in/ali rame pri pisarniških delavcih v izbranem slovenskem podjetju. Ugotavljali smo povezanost teh obolenj in dejavnikov tveganja. V kvantitativno obdelavo podatkov je bilo vključenih 65 preiskovancev, večinoma žensk (86,2 %), v starosti med 28 in 59 let. Spletna različica Maastrichtskega vprašalnika za zgornji ud je bila poslana preko elektronske pošte zaposlenim, ki pretežno delajo z računalnikom. Z metodo opazovanja so bili proučevani dejavniki delovnega mesta. Najpogosteje so bila navedena obolenja vratu s prevalenco 0,48. Eksploratorna faktorska analiza je izločila dvanajst faktorjev, med njimi jih je nekaj izkazalo povezanost z obolenji vratu in zgornjega uda. Pri opazovanju je bilo največ nepravilnosti na delovnem mestu zaznanih pri naslonjalu stola in postavitvi slikovnega zaslona. Prevalenca mišično-skeletnih obolenj zgornjega uda preiskovancev je primerljiva z dvema slovenskima raziskavama in raziskavami v drugih državah razvitega sveta. Ugotovitve o povezanosti z dejavniki tveganja in obolenji se v naši raziskavi malce razlikujejo od ugotovitev drugih raziskav.

Literatura

American Occupational Therapy Association. AOTA. (2020). Occupational therapy practitioners & ergonomics. Dostopno na: https://www.aota.org/About-OccupationalTherapy/Professionals/WI/Ergonomics.aspx

Andersen, J. H., Fallentin, N., Thomsen, J. F. idr. (2011). Risk factors for neck and upper extremity disorders among computers users and the effect of interventions: an overview of systematic reviews. PLoS One 6(5), e19691. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0019691

Babatunde, O. O., Jordan, J. L., Van der Windt, D. A. idr. (2017). Effective treatment options for musculoskeletal pain in primary care: A systematic 5. overview of current evidence. PloS ONE, 12(6), e0178621.

Balantič, Z., Polajnar, A. in Jevšnik, S. (2016). Ergonomija v teoriji in praksi. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Eltayeb, S. M., Staal, J. B., Hassan, A. A. idr. (2008). Complaints of the arm, neck and shoulder among computer office workers in Sudan: a prevalence study with validation of an Arabic risk factors questionnaire. Environmental Health 7(33). https://doi.org/10.1186/1476-069X-7-33

Eltayeb, S. M., Staal, J. B., Kennes, J. idr. (2007). Prevalence of complaints of arm, neck and shoulder among computer office workers and psychometric evaluation of a risk factor questionnaire. BMC Musculoskeletal Disorders, 8(68). https://doi.org/10.1186/1471-2474-8-68

Enthoven, W. T. M., Roelofs, P. D. D. M., Deyo, R. A. idr. (2016). Non-steroidal anti-inflammatory drugs for chronic low back pain. Cochrane Database Syst Rev, 2, CD012087. https://doi.org/10.1002/14651858.CD012087

European Agency for Safty and Health at Work EU-OSHA. (2007). Z delom povezana obolenja vratu in zgornjih okončin. Dostopno na: https://osha.europa.eu/sites/default/files/Factsheet_72_-_Work-related_neck_and_upper_limb_disorders_0.pdf

Eurostat. European Health Interview Survey. (2021). Dostopno na: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=hlth_ehis_cd1d&lang=en (pridobljeno 30. 3. 2021).

Fila, M. J. (2016). The job demands, control, support model: Where are we now? TKM International Journal for Research in Management, 1(1), 15‒44.

França, D. L., Senna - Fernandes, V., Cortez, C. M. idr. (2008). Tension neck syndrome treated by acupuncture combined with physiotherapy: a comparative clinical trial (Pilot study). Complement Ther Med. 16(5), 268‒277. https://doi.org/10.1016/j.ctim.2008.02.006

Fransen, M., McConnell, S., Harmer, A. R. idr. (2015). Exercise for osteoarthritis of the knee. Cochrane Database of Syst Rev, 2015(1), CD004376. https://doi.org/10.1002/14651858.CD004376.pub3

Gross, A., Kay, T. M., Paquin, J. P. idr. (2015). Exercises for mechanical neck disorders. Cochrane Database Syst Rev. https://doi.org/10.1002/14651858.CD004250.pub5

Haik, M., N., Alburquerque - Sendín, F., Fernandes, R. A. S. idr. (2020). Biopsychosocial Aspects in Individuals with Acute and Chronic Rotator Cuff Related Shoulder Pain: Classification Based on a Decision Tree Analysis. Diagnostics (Basel), 10(11), 928. https://doi.org/10.3390/diagnostics10110928

Hartfiel, N., Clarke, G., Havenhand, J. idr. (2017). Cost-effectiveness of yoga for managing musculoskeletal conditions in the workplace. Occupational Medicine, 67, 687‒695. https://doi.org/10.1093/occmed/kqx161

Huisstede, B. M. A. (2007). Complaints of the arm, neck and/or shoulder. A new approach to its terminology and classification: the CANS model (Doctoral thesis). Rotterdam: Erasmus University Rotterdam.

Huisstede, B. M., Feleus, A., Bierma - Zeinstra, S. M. idr. (2009). Is the disability of arm, shoulder, and hand questionnaire (DASH) also valid and responsive in patients with neck complaints? Spine, 34(4), E130-E138. https://doi.org/10.1097/BRS.0b013e318195a28b

Jelenc, M., Sedlak, S. in Simonović, S. (2021). Pregled porabe zdravil za zdravljenje bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva v obdobju od leta 2010 do leta 2018 v Sloveniji. Journal of Health Sciences, 8(2), 33‒43. https://doi.org/10.55707/eb.v8i2.3

Johnston, V., Jull, G., Souvlis, T. idr. (2010). Interactive effects from self-reported physical and psychosocial factors in the workplace on neck pain and disability in female office workers. Ergonomics, 53(4), 502‒513. https://doi.org/10.1080/00140130903490692

Kane, S. F., Lynch, J. H. in Taylor, J. C. (2014). Evaluation of elbow pain in adults. Am Fam Physician 89(8), 649‒657.

Loveless, M. S. in Fry, A. L. (2016). Pharmacological therapies in musculoskeletal conditions. Med Clin North Am, 100(4), 869‒890. https://doi.org/10.1016/j.mcna.2016.03.015

Marik, T. L. in Roll, S. C. (2017). Effectiveness of occupational therapy interventions for musculoskeletal shoulder conditions: A systematic review. American Journal of Occupational Therapy, 71(1), 1‒11. https://doi.org/10.5014/ajot.2017.023127

Mohan, V., Inbaraj, L. R., George, C. E. idr. (2019). Prevalence of complaints of arm, neck, and shoulders among computer professionals in Bangalore: A cross-sectional study. Jurnal Family Medicine Primary Care, 8(1), 171‒177. https://doi.org/10.4103/jfmpc.jfmpc_253_18

Naglič, N. (2021). Prisotnost mišično skeletnih obolenj pri pisarniških delavcih [Diplomsko delo]. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta.

Pravilnik o varnosti in zdravju pri delu s slikovnim zaslonom (2000). Uradni list Republike Slovenije, št. 30.

Ranasinghe, P., Perera, Y. S., Lamabadusuriya, D. A. idr. (2011). Work-related complaints of arm, neck and shoulder among computer office workers in an Asian country: prevalence and validation of a risk-factor questionnaire. BMC Musculoskeletal Disorders, 12, 68. https://doi.org/10.1186/1471-2474-12-68

Šifrer, J. in Bren, B. (2011). SPSS - Multivariatne metode v varstvoslovju. Ljubljana. Fakulteta za varnostne vede.

Turci, A., Gorla, C. in Bersanetti, M. B. (2019). Assessment of arm, neck and shoulder complaints and scapular static malposition among computer users. Revista Brasileira de Medicina do Trabalho, 17(14), 465‒472. https://doi.org/10.5327/Z1679443520190329

Vesenjak, L. (2021). Prevalenca in dejavniki tveganja za nastanek mišično-skeletnih obolenj pri pisarniških delavcih v dveh slovenskih podjetjih (Diplomsko delo). Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta.

Wærsted, M., Hanvold, T. N. in Veiersted, K. B. (2010). Computer work and musculoskeletal disorders of the neck and upper extremity: a systematic review. BMC Musculoskelet Disorders, 11, 79. https://doi.org/10.1186/1471-2474-11-79

Wahlström, J. (2005). Ergonomics, musculoskeletal disorders and computer work. Occupational Medicine, 55(3), 168‒176. https://doi.org/10.1093/occmed/kqi083

ZZZS. Centralna baza zdravil. Dostopno na: https://partner.zzzs.si/wps/portal/portali/aizv/eposlovanje/centralna_baza_zdravil/ (pridobljeno 21. 11. 2023)

Prenosi

Objavljeno

2023-12-15

Kako citirati

Plemelj Mohorič, A., & Kacjan Žgajnar, K. (2023). Mišično-skeletna obolenja zaposlenih pri delu z računalnikom. Revija Za Zdravstvene Vede, 10(2), 46–60. https://doi.org/10.55707/jhs.v10i2.151

Številka

Rubrike

Prispevki

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)