Neizvedene aktivnosti zdravstvene nege v zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodih: presečna raziskava

Avtorji

DOI:

https://doi.org/10.55707/jhs.v10i1.143

Ključne besede:

neizvajanje aktivnosti zdravstvene nege, vzroki, medicinska sestra, tehnik zdravstvene nege, delovne izkušnje

Povzetek

Neizvedena zdravstvena nega je koncept, ki obsega zavedno ali nezavedno popolno opustitev izvedbe določenih aktivnosti zdravstvene nege, časovno preložitev izvedbe ali le delno izvedbo določene aktivnosti. Z raziskavo smo želeli ugotoviti, katere so najpogostejše aktivnosti zdravstvene nege, ki jih medicinske sestre in tehniki zdravstvene nege v zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodih ne izvedejo, ter kateri so najpogostejši vzroki za to. Presečna raziskava je temeljila na kvantitativnem raziskovalnem pristopu. Za zbiranje podatkov smo uporabili vprašalnik »The MISSCARE Survey«, podatke pa smo zbrali s spletno anketo 1KA. Anketo je v celoti izpolnilo 180 izvajalcev zdravstvene nege, ki imajo v povprečju več kot 10 let delovnih izkušenj. Ugotovili smo, da medicinske sestre najpogosteje ne izvedejo dokumentiranja vseh zahtevanih podatkov (M = 1,86, SD = 1,21), prav tako ne tudi tehniki zdravstvene nege (M = 1,69, SD = 1,29). Sodelujoči v raziskavi so kot najpomembnejši vzrok za neizvedeno zdravstveno nego navedli neustrezno število kadra (M = 1,59, SD = 0,96). Neizvedena zdravstvena nega lahko negativno vpliva na izide pacientovega zdravljenja, lahko povzroči neželene dogodke in zaplete.

Literatura

AHRQ, Agency for Healthcare Research and Quality. (2019). Missed Nursing Care. Dostopno na: https://psnet.ahrq.gov/primer/missed-nursing-care (pridobljeno 10. 5. 2022).

Ambrosi, E., De Togni, S., Guarnier, A. idr. (2017). In-Hospital Elderly Mortality and Associated Factors in 12 Italian Acute Medical Units: Findings From an Exploratory Longitudinal Study. Aging Clinical and Experimental Research, 29(3), 517–527. https://doi.org./10.1007/s40520-016-0576-8

Bahun, M. in Skela - Savič, B. (2021). Dejavniki neizvedene zdravstvene nege: sistematični pregled literature. Obzornik zdravstvene nege, 55(1), 42–51. https://doi.org/10.14528/snr.2021.55.1.3061

Ball, J. E., Murrells, T., Rafferty, A. M. idr. (2014). Care Left Undone during Nursing Shifts: Associations with Workload and Perceived Quality of Care. BMJ Quality & Safety, 23(2), 116–125. https://doi.org/10.1136/bmjqs-2012-001767

Cho, S. H., Lee, J. Y., You, S. J. idr. (2020). Nurse Staffing, Nurses Prioritization, Missed Care, Quality of Nursing Care, and Nurse Outcomes. Internationa Journal of Nursing Practice, 26(1), e12803. https://doi.org/10.1111/ijn.12803

Dabney, B. W., Kalisch, B. J. in Clark, M. (2019). A Revised MISSCARE Survey: Results from Pilot Testing. Applied Nursing Research, 50, 151202. https://doi.org/10.1016/j.apnr.2019.151202

Filej, B. (2020). Vzroki za opuščanje izvajanja zdravstvene nege. V: Kregar Velikonja, N. (ur.). Celostna obravnava pacienta (str. 20–25). Novo mesto: Univerza v Novem mestu Fakulteta za zdravstvene vede.

Griffiths, P., Recio - Saucedo, A., Dall’Ora, C. idr. (2018). The Association Between Nurse Staffing and Omissions in Nursing Care: A Systematic Review. Journal of Advanced Nursing, 74(7), 1474–1487. https://doi.org/10.1111/jan.13564

Hosseini, Z., Raisi, L., Maghari, A. H. idr. (2022). Missed Nursing Care in the Covid-19 pandemic in Iran. International Journal of Nursing Knowledge, 1–6. https://doi.org/10.1111/2047-3095.12390

Jones, T. L., Hamilton, P. in Murry, N. (2015). Unfinished Nursing Care, Missed Care, and Implicitly Rationed Care: State of the Sience Review. International Journal of Nursing Studies, 52(6), 1121–1137. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2015.02.012

Kalisch, B. J. (2006). Missed Nursing Care: A Qualitative Study. Journal of Nursing Care Quality, 21(4), 306–313. https://doi.org/10.1097/00001786-200610000-00006

Kalisch, B. J. in Xie, B. (2014). Errors of omission. Western Journal of Nursing Research, 367, 875–890. https://doi.or/10.1177/0193945914531859

Kalisch, B. J., Landstrom, G. L. in Hinshaw, A. S. (2009). Missed Nursing Care: a Concept Analysis. Journal of Advanced Nursing, 65(7), 1509–1517. https: //doi: 10.1111/j.1365-2648.2009.05027.x.

Kalisch, B. J., Tschannen, D. in Lee, K. H. (2011). Do Staffing Levels Predict Missed Nursing Care? International Journal for Quality in Health Care, 23(3), 302–308. https://doi.org/10.1093/intqhc/mzr009

Krichbaum, K., Diemert, C., Jacox, L. idr. (2007). Complexity Compression: Nurses under Fire. Nurse Forum, 42(2), 86–94. https:doi: 10.1111/j.1744-6198.2007.00071.x.

Lucero. R. J., Lake, E. T. in Aiken, L. H. (2010). Nursinf Care Quality and Adverse Events in US Hospitals. Journal of Clinical Nursing, 19(15–16), 2185–2195. https://doi.org/10.1111/j.1365-2702.2010.03250.x

McMullen, S. L., Kozik, C. A., Myers, G. idr. (2017). Improving Nursing Care: Examining Errors of Omission. Medsurg Nursing, 26(1), 9–15.

McNair, N., Baird, J., Grogan, T. R. idr. (2016). Is Spending More Time Associated With Less Missed Care?: A Comparison of Time Use and Missed Care Across 15 Nursing Units at 2 Hospitals. Journal of Nursing Administration, 46(9), 428–437. https://doi.org/10.1097/NNA.0000000000000371

Moreno - Monsiváis, M. G., Moreno - Rodríguez, C. in Interial - Guzmán, M. G. (2015). Missed Nursing Care in Hospitalized Patients. Aquichan, 15(3), 318–328. http://dx.doi.org/10.5294/aqui.2015.15.3.2

Mynařikova, E., Jarošová, D., Janíková, E. idr. (2020). Occurrence of Hospital-Acquired Infections in Relation to Missed Nursing Care: a Literature Review. Central European Journal of Nursing and Midwifery, 11(1), 43–49. https://doi: 10.15452/CEJNM.2020.11.0007.

Phelan, A., McCarthy, S. in Adams, E. (2018). Examining Missed Care in Community Nursing: A Cross Section Survey Design. Journal of Advanced Nursing, 74(3), 626–636. https://doi.org/10.1111/jan.13466

Plevová, I., Zeleníková, R., Jarošová, D. idr. (2021). The Relationship between Nurse’s Job Satisfaction and Missed Nursing Care. Medycyna Pracy, 72(3), 231–237. https://doi.org/10.13075/mp.5893.01035

Smith, J. G., Morin, K. H., Wallace, L. E. idr. (2018). Association of the Nurse Work Environment, Collective Efficacy, and Missed Care. Western Journal of Nursing Research, 40(6), 779–798. https://doi.org/10.1177/0193945917734159

Srulovici, E. in Drach - Zahavy, A. (2017). Nurses’ Personal and Ward Accountability and Missed Nursing Care: A Cross-Sectional Study. International Journal of Nursing Studies, 75, 163–171. https://doi.org/10.1016/j.ijnurstu.2017.08.003

Sung - Hyun, C., Ji - Yun, L., Sun Ju, Y. idr. (2020). Nurse Staffing, Nurses Prioritization, Missed Care, Quality of Nursing Care, and Nurse Outcomes. Internationa Journal of Nursing Practice, 26(1), e12803. https://doi.org/10.1111/ijn.12803

Villamin, C., Anderson, J., Fellman, B. idr. (2019). Variations in Missed Care Across Oncology Nursing Speciality Units. Journal of Nursing Care Quality, 34(1), 47–53. https://doi.org/10.1097/NCQ.0000000000000324

Wakefield, B. J. (2014). Facing Up to the Reality Of Missed Care. BMJ Quality & Safety, 23, 92–94. https://doi.org/10.1136/bmjqs-2013-002489

White, E. M., Aiken, L. H. in McHugh, M. D. (2019). Registered Nurse Burnout, Job Dissatisfaction, and Missed Care in Nursing Homes. Journal of the American Geriatrics Society, 67, 2065–2071. https://doi.org/100.1111/jgs.16051

Zeleníková, R., Gurková, E. in Jarošová, D. (2019). Missed Nursing Care Measured by Misscare Survey - The First Pilot Study in the Czech Republic and Slovakia. Central European Journal of Nursing and Midwifery, 10(1), 958–966. https://doi.org/10.15452/CEJNM.2019.10.0002.

Prenosi

Objavljeno

2023-06-27

Kako citirati

Filej, B., Poredoš, M., Štemberger Kolnik, T., Ljubič, A., & Kaučič, B. M. (2023). Neizvedene aktivnosti zdravstvene nege v zdravstvenih in socialnovarstvenih zavodih: presečna raziskava. Revija Za Zdravstvene Vede, 10(1), 36–55. https://doi.org/10.55707/jhs.v10i1.143

Številka

Rubrike

Prispevki

Najbolj brani prispevki istega avtorja(jev)

1 2 3 > >>